İdari Personel


Fatma SINMAZ MAZLUM

Rektörlük Özel Kalem Müdürü

E-posta: fsinmaz.mazlum@rumeli.edu.tr

Dahili: 0170

 

 

Sevcan BARIŞ 
Rektörlük Özel Kalem Memur

E-posta: sevcan.baris@rumeli.edu.tr

Dahili: 0127

Designneuro