İdari PersonelEkrem Baltacı

Rektör DanışmanıGökçe BEKTAŞ

Rektörlük Özel Kalem Müdürü

Dahili: gokce.bektas@rumeli.edu.tr

Dahili: 0170 

  

Sevcan BARIŞ 
Rektörlük Özel Kalem Memur

E-posta: sevcan.baris@rumeli.edu.tr

Dahili: 0127

Designneuro