Kalite ve İnsan Kaynakları

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin tüm akademik ve idari birimlerine mensup olan öğrenci ve personelin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak suretiyle, kuruma bağlı oldukları süre içinde ve sonrasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin faaliyetleri doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma amacına ulaşmak için İnsan Kaynakları Ofisi’nin yürüteceği faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır. Personel seçme ve yerleştirme, özlük ve iş kanunu uyumu, oryantasyon ve entegrasyon (tutundurma), ücret yönetimi, performans yönetimi, kariyer yönetimi, eğitim ve gelişim yönetiminden oluşan insan kaynakları fonksiyonlarını yerine getirerek, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek başarılı bir insan sermayesi oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

Misyonumuz

Yükseköğrenimde başarılı bir kurum olan T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi, öğrencilerinin ve çalışanlarının bireysel ve profesyonel alandaki tüm gelişimlerini tamamlayabilmeleri adına fırsatlar oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduklarında alanlarında aranan nitelik ve yetkinliklere sahip birer birey olmalarını sağlamak; Üniversitenin tüm çalışanlarına ise kariyer planlamaları hususunda danışmanlık yapmak, kurumsal kimliğin çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.

 

Vizyonumuz

Öğrenen organizasyon oluşturma hedefi ile T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin bağlı olduğu ilke ve kuralların öğrenci ve çalışan açısından uyum içinde olmasını sağlamak, öğrenci ve çalışanların memnuniyet düzeylerini yükseltip Üniversitenin başarılarının artmasını sağlamak.