Yerleşke Binalarında Muhtelif Bakım - Onarım Yapılması İhale Dokümanında Belirtilen Miktarda

Başvuru Numarası 20200414-21
Başlangıç Tarihi 2020-04-29 00:00:00
Bitiş Tarihi 2020-05-05 00:00:00
Satın Alma Usulu Açık İhale Usulü İle Alım
Niteliği, Türü ve Miktarı
Yerleşke Binalarında Muhtelif Bakım-Onarım Yapılması
İhale Dokümanında Belirtilen Miktarda
İhale Birimi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
06 Mayıs 2020  Saat:14:00
İhalenin Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi

Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul

İrtibat bilgisi
[email protected]
Notlar

·        Başvuru aşamasında sürece dahil olmayan firmaların teklif değerlendirme süresi başladıktan sonra gönderecekleri teklifler geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. İstanbul Rumeli   Üniversitesi söz konusu satın alma iptal hakkını kendisinde saklı tutar.

·        Teklif KDV hariç ve  Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.

·        Üniversite yapılan ihale neticesinde belirlenen ödeme koşulları haricinde herhangi avans ödemesi yapılmamaktadır.

·        Geçici teminat tutarı, teklif tutarının%3 değerindedir.

·        İşbu protokolden doğan damga vergisi tedarikçi firma tarafından ödenecektir. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.

·        Şartname ekleri  İstanbul Rumeli Üniversitesi  - İd.ve Mali İşler Daire Bşk. Satın alma Biriminden (Ofis no: 210 ) 1.000,00 TL karşılığı bedel ile teslim alınabilecektir.

İhale Dosya Ekleri
Designneuro