MEHMET BALCI YERLEŞKESİ İÇ CEPHE BOYAMA İŞİ HİZMET ALIMI İHALE DUYURUSU

Başvuru Numarası 20190318-2
Başlangıç Tarihi 2019-05-15 00:00:00
Bitiş Tarihi 2019-05-22 00:00:00
Satın Alma Usulu AÇIK İHALE USULÜ
Satın alınacak Mal/Hizmet Mehmet Balcı Yerleşkesi İç cephe boyama işi hizmet alımı
   
Talep Eden Birim Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Satın Alan Birim İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Satın Almanın Yapılacağı Yer Mehmet Balcı Yerleşkesi
Satın Almanın Yapılacağı Tarih 24.05.2019 - 2.kat Senato odası Saat: 14:00
Başvuru Birimi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
Notlar

·         Başvuru aşamasında sürece dahil olmayan firmaların teklif değerlendirme süresi başladıktan sonra gönderecekleri teklifler geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. İstanbul Rumeli Üniversitesi söz konusu satın alma iptal hakkını kendisinde saklı tutar.

·         Teklif KDV hariç ve Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.

·         Üniversite yapılan ihale neticesinde belirlenen ödeme koşulları haricinde herhangi avans ödemesi yapılmamaktadır.

·         Geçici teminat tutarı, teklif tutarının%3 değerindedir.

·         İşbu protokolden doğan damga vergisi tedarikçi firma tarafından ödenecektir. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.

·         Şartname ekleri  İstanbul Rumeli Üniversitesi  - İd.ve Mali İşler Daire Bşk. Satınalma Biriminden (Ofis no: 210 ) 150 TL karşılığı bedel ile teslim alınabilecektir.

   
Designneuro