Makam Bayrağı Alımı

Başvuru Numarası 20190315
Başlangıç Tarihi 2019-03-15 00:00:00
Bitiş Tarihi 2019-03-25 00:00:00
Satın Alma Usulu Teklif Usulü Doğrudan Temin
Satın alınacak Mal/Hizmet Makam Bayrağı
Satın alınacak Mal/Hizmet Makam Bayrağı
Talep Eden Birim Genel Sekreterlik
Satın Alan Birim İdari ve Mali İşler Dairesi
Satın Almanın Yapılacağı Yer Mehmet Balcı Yerleşkesi
Satın Almanın Yapılacağı Tarih Mart 2019
Başvuru Birimi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Notlar Bu süreçte söz konusu teklif vermek isteyen firmalardan başvurular toplanacaktır. Alınan başvurulara istinaden yapılan değerlendirmeler neticesinde teklif verme hakkını elde eden firmalara davet ayrıca gönderilecektir. Başvuru aşamasında sürece dahil olmayan firmaların teklif değerlendirme süresi başladıktan sonra gönderecekleri teklifler geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. İstanbul Rumeli Üniversitesi söz konusu satınalma iptal hakkını saklı tutar.
İhale Dosya Ekleri Makam Bayrağı Satın Alımı Teknik Şartnamesi
Designneuro