Kütüphane Kitap Güvenlik Sistemleri Alımı

Başvuru Numarası 20200812-33
Başlangıç Tarihi 2020-08-14 00:00:00
Bitiş Tarihi 2020-08-20 00:00:00
Satın Alma Usulu Belli İstekliler Arasında / Mal Alımı
Ön Yeterlilik Konusu
Kütüphane Kitap Güvenlik Sistemleri Alımı
Ön Yeterlilik Dokümanında Belirtilen Miktar ve Özelliklerde
İhale Birimi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Ön Yeterlilik Değerlendirmesinin Tarihi ve Saati
21 Ağustos 2020  Saat 16:00
Ön Yeterliliğin  Yapılacağı Yer/Başvuru Adresi
Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul
İrtibat bilgisi
[email protected]
Notlar

·         Ön Yeterlilik başvuru aşamasında sürece dahil olmayan firmaların teklif değerlendirme süresi başladıktan sonra gönderecekleri teklifler geçersiz   sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. İstanbul Rumeli Üniversitesi söz konusu satın alma iptal hakkını kendisinde saklı tutar.

·         Teklif KDV hariç ve Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.

·         Üniversite yapılan ihale neticesinde belirlenen ödeme koşulları haricinde herhangi avans ödemesi yapılmamaktadır.

·         Geçici teminat tutarı, teklif tutarının%3 değerindedir..

·         İşbu protokolden doğan damga vergisi tedarikçi firma tarafından ödenecektir. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.

·         Ön Yeterlilik ve İhale Dokümanları İstanbul Rumeli Üniversitesi  - İd.ve Mali İşler Daire Bşk. Satın Alma Biriminden 200 TL karşılığı bedel ile teslim alınabilecektir.

Dosya Ekleri
Designneuro