Çatalca 504 Parsel Üzerinde Yer Alan Taşınmazın Kiraya Verilmesi/ 1 Adet İş yeri Vasfında

Başvuru Numarası 20200904-35
Başlangıç Tarihi 2020-09-18 00:00:00
Bitiş Tarihi 2020-09-24 00:00:00
Satın Alma Usulu Kapalı Teklif
Niteliği, Türü 
Çatalca 504 Parsel Üzerinde Yer Alan Taşınmazın Kiraya Verilmesi/ 1
Adet İş yeri Vasfında
İhale Birimi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Başvuru Adresi
Mehmet Balcı Yerleşkesi – Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri / İstanbul 
İrtibat bilgisi
[email protected]
Notlar
  • Başvuru aşamasında sürece dahil olmayan firmaların teklif değerlendirme süresi başladıktan sonra gönderecekleri teklifler geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. İstanbul Rumeli Üniversitesi söz konusu satın alma iptal hakkını kendisinde saklı tutar.
  • Teklif KDV hariç ve Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.
  • Üniversite yapılan ihale neticesinde belirlenen ödeme koşulları haricinde herhangi avans ödemesi yapılmamaktadır.
  • Geçici teminat alınmayacaktır.,
  • İşbu protokolden doğan damga vergisi tedarikçi firma tarafından ödenecektir. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.
  • Şartname ekleri  İstanbul Rumeli Üniversitesi  - İd.ve Mali İşler Daire Bşk. Satın alma Biriminden (Ofis no: 210 ) 500 TL karşılığı bedel ile teslim alınabilecektir.
Dosya Ekleri: 

Teklif verecek firmalardan istenilen belgeler

Designneuro