Üniversitemiz Uİ Bölümü Dr.Younes GHOLIZADEH’nin bir bölümünü yazmış olduğu kitap yayınlandı.

11 Mar 2020 Çarşamba 08:38


Avrupa Birliği’nde çevre ile ilgili ilk politik girişimler, İkinci Dünya Savaşından sonra Batı Avrupa ülkeleri tarafından başlamıştır. Bu girişimler, birliğin bu dönemde büyümesi ve sanayi gelişmesi ile birlikte Roma kulübü himayesinde gerçekleştirilmiştir. AB’nin 1970’li yıllardan itibaren ortak çevre politikalarını önemsemeye başlamasının nedeni, çevre sorunun ulusal tehdit unsuru olmaktan çıkarak, bölgede ve dünyada doğal dengeyi tehdit edici duruma gelmesinden kaynaklanmıştır. AB’nin kuruluşundan itibaren, tüm üye ülkelerin ekonomik bütünleşmeden başlayarak siyasal bütünleşmeye gidilmesi amaçlanmıştır. Her ülke tarım, sanayi, turizm gibi sektörlere sahiptir. Her sektörün ise farklı politikaları ve altyapısı bulunmaktadır. AB ülkelerinde sektörel politikaların ortak bölgesel politikalarla uyumu Ortak Çevre Politikasının belirlenmesini hızlandırmaktadır. Ayrıca üye ülkelerin Ortak Çevre Politikası yapmak konusunda uyumlaşması bölgesel işbirliğini güçlendirerek siyasal bütünleşmeyi hızlandırmıştır. Bu hususlar dışında Avrupalılaşmak prensibi altında ortak yaşam standartlarına duyulan ihtiyaç, ülkelere yüklenen ağır çevre maliyetleri, AB’de Ortak Çevre Politikasının belirlenmesini bir gereksinim haline getirmiştir. Bu çalışmada Avrupa Birliği ülkelerinde oluşturulmaya çalışılan ortak çevre politikasının araç/gereçleri ve hukuki zemini incelenmiştir.

Designneuro