Uluslararası Kongre Yayımı Yayınlandı.

10 Mar 2020 Salı 19:29


Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademisyenlerinin Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi kapsamında kaleme aldıkları tebliğ kongre kitabında yayınlanmıştır. Üniversitemiz İİSBF bünyesindeki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde görev yapan Arş. Gör. Çağlar Özdemir ile Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapan Arş. Gör. Dr. Armağan Örki’nin 6-8 Mart 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen uluslararası nitelikli Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi için kaleme aldıkları “Türkiye’deki Suriyeliler Örneğinde Neoklasik Realizm ve Göç Politikaları” başlıklı tebliğ, sözlü sunum için kabul edilmiş olup sunum sonrasında da 23 Mart 2020 basım tarihli tam metin kitabında yayınlanmıştır.

Designneuro