Uluslararası Kongre Tebliğ ve Makale Yurtdışında ISSN Numaralı Bir Dergide Yayınlanmıştır.

19 Eyl 2020 Cumartesi 13:03


Üniversitemizde Yürütülen Bilimsel Araştırma Projesinde Kapsamında Yurtdışında Sunulan İki Adet Uluslararası Kongre Tebliğ ve İki Adet Makale Yurtdışında ISSN Numaralı Bir Dergide Yayınlanmıştır.

Üniversitemiz akademisyenleri Prof. Dr. Mustafa KARA’nın (Havacılık Yönetimi) yürütücülüğünde ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK (Uluslararası İlişkiler), Dr. Öğr. Üyesi Armağan ÖRKİ (Uluslararası İlişkiler) ve Ar. Gör. Şeyda IŞIK (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi) araştırmacılığında geçtiğimiz yıl başvurusu yapılan BAP2019007 numaralı “Trakya Bölgesinde Tarımsal Üretim Yapan Üreticilerin Kooperatifçilik Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi ve Farkındalık Yaratmak” başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi’nden edinilen sonuçlar iki ayrı tebliğ olarak uluslararası “Economy & Business” kongresinde sunulmuştur.  Özellikle Asya ve Avrupa’dan çok sayıda akademisyen ve araştırmacının başvuruda bulunduğu kongrede akademisyenlerimizin kaleme almış oldukları iki tebliğ de kabul edilmiş ve online olarak sunulmuştur. 

20-23 Ağustos 2020 tarihlerinde Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde bu yıl 19ncusu düzenlenen Economy & Business, tüm Dünya’yı etkisi altına alan salgından ötürü çevrimiçi sunumlara da açık olmuştur. Uluslararası bu etkinlikte “Applications and Suggestions for Increasing the Foreign Trade Performances of Agricultural Cooperatives: The Case of Thrace” ve “The Place of Agricultural Cooperatives in State Policies: Example of the Thrace Region” başlıklı bildiriler ise Kurumumuz akademisyenlerince sunulmuştur.

Kongrede sunulan her iki tebliğ, ayrıca hakemli bir akademik dergi olan “Journal of International Scientific Publications: Economy & Business” için tekrar düzenlenmiştir. 1314-7242 ISSN numaralı derginin Eylül ayında yayınlanan 14üncü cildinde her iki makale yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Mustafa KARA, Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK ve Dr. Öğr. Üyesi Armağan ÖRKİ tarafından yazılan “Applications and Suggestions for Increasing the Foreign Trade Performances of Agricultural Cooperatives: The Case of Thrace” başlıklı makalede tarım kooperatiflerinin dış ticarette sürdürülebilir birer kalkınma aracı olarak değerlendirilebileceği vurgulanmıştır. 

Prof. Dr. Mustafa KARA, Dr. Öğr. Üyesi Armağan ÖRKİ ve Ar. Gör. Şeyda IŞIK tarafından kaleme alınan “The Place of Agricultural Cooperatives in State Policies: Example of the Thrace Region” başlıklı makalede ise kamu politikalarında tarım kooperatiflerinin yerine değinilmiştir. Her iki makale de, BAP kapsamında saha araştırmaları sürdürülen Trakya Bölgesi’ni vaka olarak incelemiş ve literatüre katkı sunmayı amaçlamıştır.


Designneuro