Uluslararası İlişkiler Bölümü Akademisyenimizin Kitabı Yayınlandı.

11 Mar 2020 Çarşamba 10:18


Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK'in "Feminist Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Güvenlik Politikaları" isimli kitabı Nobel Yayıncılık'tan çıktı.

9786057662903 ISBN numaralı eser, feminist uluslararası ilişkilere dair Türkçe literatüre önemli bir katkı sunarken, hem lisans hem de yüksek öğrenimine devam eden alandaki öğrenciler için bir baş ucu kitabı olma özelliğine sahip. Feminist uluslararası ilişkileri tarihsel süreçte ele alıp gelişimini ayrıntılı şekilde anlatan kitabın ilk bölümünü, Avrupa Birliği'nin güvenlik politikalarını inceleyen ikinci bölüm takip ediyor. Bir vaka çalışması olarak, AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP), feminist uluslararası ilişkiler açısından değerlendiriliyor.

Designneuro