“STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME” EĞİTİM SEMİNER ETKİNLİĞİ

11 Mar 2019 Pazartesi 12:56


Yaklaşan Yerel Seçimlerde yeni görev alacak yerel yöneticilere ışık tutmak ve halen görevdekilere de karşılaştıkları sorunlarda çözüm olmak amacıyla, Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ilk defa “STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME” başlıklı bir eğitim seminer etkinliği düzenlenmiştir. 

Rektör Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Mustafa KARA’nın açılış konuşmasını yaparak Stratejik Planlamanın ülke ve ulusal çapta önemini vurguladığı etkinliği, Cumhurbaşkanı Danışmanı Sayın Tahsin ASLAN’ın onurlandırmıştır.

İstanbul ve Trakya’daki Yerel Yönetimlerden yoğun bir ilgi ve katılımla düzenlenen etkinlikte, konuşmacılarımızca aşağıda belirtilen konular ele alınmıştır.

Alanında özel ihtisas sahibi konuşmacılar, yaşanan birçok soruna çözüm önerileri sunmuş ve konuk katılımcılarında düşüncülerinin paylaşıldığı etkinlikte, Yerel Yönetimler adına ses getirecek önemli hususlar paylaşılmıştır. 

İlk konuşmacımız, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Sayın Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan ÖZEROĞLU tarafından, bugünkü yerel yönetimlerin hukuki altyapısının tarihçesine doğru, nostaljik bir yolculukla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun çıkarılma gerekçeleri, yürürlük süreci ele alınmış, eğitim seminerinin etkinlik konusu olan “STRATEJİK PLANLAMA” tüm yönleriyle açıklanmıştır. Yine Sayın ÖZEROĞLU “PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME”ye de değinmiş tüm katılımcılara ışık tutan açıklamalarda bulunmuştur.

Sonraki oturumda yer alan Sayın Taner ERASLAN, aynı alanda hem Maliye Bakanlığı-Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde Muhasebe Denetmeni olarak görev yaptığı sürede, hem de iç denetçi sıfatıyla Yerel Yönetimlerde kazandığı, 20 yıla yaklaşan ihtisasıyla “KAMUDA STRATEJİK YÖNETİMİN UYGULAMA HATALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ” konulu konuşmasında, uygulamada ortaya çıkan sorunlar, uygulama yanlışları ve çözüm önerileri ile etkinliğe değerli katkılar sunmuştur.

Programın öğleden sonraki bölümünde, konuşmacı olan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü Sayın Nevzat ŞAHİN “CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE MERKEZ VE YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİNİN YENİ YAPISI, İDARİ VESAYET VE DENETİM” konusunu işlemiştir. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı arasında yaşanan, Yerel Yönetimlere yönelik yetki ve uygulama karmaşasının, Yerel Yönetimleri nasıl etkilediği konusunda, detaylı bilgi ve öneriler sunmuştur.   

Programa katılan Yerel Yönetim Temsilcilerinin gündeme getirdiği uygulama aksaklıkları ve çözümsüz kalmış sorunlar konuşmacılar tarafından cevaplanarak, etkinlik başarılı bir şekilde sona ermiştir.

Üniversitemiz gerek yakın çevrede gerek ülke genelinde, kendilerine yöneltilecek sempozyum konusu ile ilgili her türlü danışmanlık talebine cevap verebilecek kapasitede olduğunu belirtmiştir. 

Rektör Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Mustafa KARA’nın, kapanış konuşması ile konuklarımız, geleneksel Türk misafirperverliği ile ağırlanmış ve Katılım Sertifikaları dağıtılarak uğurlanmıştır.

Designneuro