Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Arş. Gör. Çağlar ÖZDEMİR' in Kitap Bölümü Yayınlandı.

19 Şub 2020 Çarşamba 11:37Ülkenin farklı üniversitelerinden alanında öncü akademisyenlerinin önemli çalışmalarından oluşan "ERZİNCAN 2019 YILLIĞI" isimli kitap; Dr. Öğr. Üyesi Hüsrev AKIN (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi) Editörlüğünde T.C. ERZİNCAN VALİLİĞİ YAYINI tarafından çıkarılmıştır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü Araştırma Görevlisi Çağlar Özdemir’ in kaleme aldığı "TOPLUMSAL YAPI: KENT, NÜFUS ve GÖÇ" başlıklı bölümde toplumsal ve kültürel tarihi, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; ayrıca tarihi boyunca birçok kez hasar verici, şehrin mekansal ve sosyo-ekonomik yapısını dönüştüren depremle karşılaşmış ardından yaşanmış olan zorunlu göçlerle şekillenen Erzincan şehir nüfusunun sosyolojik ve kültürel yapısını farklı boyutlarda analiz edilmiştir. Ayrıca bu bölümde deprem ve göçler temelinde kentin tarihi dokularına, medeniyetin izlerine ve toplumsal yapısına dokunarak; günümüzdeki Erzincan kent kimliğini daha iyi kavrayabilme potansiyeli hakkında önemli çıkarımlara yer verilmiştir.

Designneuro