İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde "Hocalı Soykırımı" Kınandı!

01 Mar 2019 Cuma 10:04


İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde "Hocalı Soykırımı" kınandı. Azerbaycan ve dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen çeşitli anma programlarıyla 1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor.

Önceki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfez ELÇİBEY'in damadı Agil SAMETBEYLİ'nin konuşmacı olarak katıldığı İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde düzenlenen anma etkinliğinde İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar ve Araştırma Merkezi (RUPAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN moderatör olarak görev yaptı.

Dr. Öğretim Üyesi Süleyman ÖZMEN açılış konuşmasında; "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş sırasında Ermeni güçlerinin, 1992 yılı 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece, Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabasına girerek sivilleri hedef aldığı saldırıda, resmi rakamlara göre 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere 613 Azeri hayatını kaybetti. Resmi olmayan kayıtlarda ve canlı tanık ifadelerinde bu sayı 1000'in üzerindedir. Bu bir katliamdır. Bu katliam, BM'nin; Ulusal, etnik, ırksal ve dinsel bir grubun bütününün, ya da bir bölümünün yok edilmesi niyeti ile girişilen soykırım tanımına da tam olarak uymaktadır" dedi.

Daha sonra söz alan Agil SAMETBEYLİ konuşmasında; "26 Şubat 1992'de Hocalı'da Ermeniler planlı ve organize bir şekilde ağır çaplı silahlarla da silahlanarak, karanlık ve soğuk gecede Türk olan Hocalı kasabasında çocuk, kadın, yaşlı, hasta ayırımı yapmadan yer yüzünden silme niyeti ile hücuma geçmişlerdir. İngiliz yazar Thomas De WAAL'ın ''Karabağ: Savaşta ve Barışta Ermenistan ve Azerbaycan'' kitabında; Hocalı Soykırımı iştirakçisi olan ve daha sonra Ermenistan'ın başına geçen Serj SARKİSYAN'ın ifadelerine de yer vermiştir. Bir ifadesinde SARKİSYAN; ''Hocalıdan önce Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımızı, Ermenilerin sivil insanlara el kaldırmayacaklarını sanıyorlardı. Biz bu düşünceyi kırmayı başardık'' dediğini söyledi.

SAMETBEYLİ sonra Serj SARKİSYAN'ın Devlet Başkanı olduğu sırada Erivan Devlet Üniversitesi'nde yapmış olduğu bir konuşmadan bahsetti. SARKİSYAN üniversiteli gençlere; ''Gençler, bizim nesil Karabağ'ı aldı, sizin göreviniz de Ararat'ı (Ağrı Dağı) almak olmalıdır'' diyerek Ermenistan'ın saldırgan tutumunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

SAMETBEYLİ ayrıca; " Ermenilerce Azerbaycan Türklerine akıl almaz ölçüde işkenceler yapıldığını, bütün bu korkunç işkenceleri gören ve acıları yaşayan tanıkların olduğunu, Hocalı katliamından ayrı olarak bir çok Ermeni doktor ve hemşirenin görevleri esnasında Türk çocuklarını öldürdüğünü hatta bir Ermeni hemşireye 100'ün üzerinde Türk çocuğunu öldürdüğü için Ermenistan Milli Kahramanı ilan edildiğini, bunun üzerine Ermenistan'ın Basargeçer İlçesinin Merkez Hastanesinde baş hekim olarak uzun yıllar çalışan Ermeni Ağvan NERSESYAN da emekli olduktan sonra yaptığı açıklamada kendisinin de 100'den fazla Türkü görevi esnasında öldürdüğünü ve bundan dolayı kendisini bahtiyar hissettiğini itiraf ettiğini" belirtti.

Anma Etkinliğinin sonunda İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar ve Araştırma Merkezi (RUPAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN; "Bizi soykırımla suçlayan ülkelerin tamamı ciddi anlamda soykırım yapmış olan ülkelerdir. Ben buna psikolojide yer alan Projeksiyon diyorum. Türk milletinin hasletlerinde soykırım yoktur. Türk, mazluma, zayıfa, kadına, çocuğa, yaşlıya zarar veremez. Rasyonel bir bakış açısıyla incelendiğinde bugün en fazla katliama uğrayan milletlerden birisinin Türkler olduğu görülecektir. Hocalı Katliamıyla ilgili Birleşmiş Milletler, henüz resmi bir karar almış değil. Azeri kaynaklar, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı herhangi bir karar almasını engellediğini belirtiyor. Bugün Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si halen Ermeni işgali altında bulunuyor. Azerbaycan'ın konuyla ilgili hukuk mücadelesi ve Bakü yönetiminin aralarında AİHM ve Lahey Adalet Divanı gibi uluslararası hukuk kurumları nezdindeki girişimleri devam ediyor. Azerbaycan'a göre, Hocalı'da yaşananlar, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ciddi ihlali anlamına gelmektedir" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nce düzenlenen "Hocalı Soykırımı" Anma Etkinliğine çok sayıda akademisyen, öğrenci, Sivil Toplum Örgüt temsilcileri ve Silivri'liler katıldı.

Designneuro