İstanbul Rumeli Üniversitesi Eğitim Binaları İçin Alınan Deprem Test Raporu

08 Mar 2023 Çarşamba 08:17


İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan tüm yerleşke binaları ve mülkiyetinde bulunan tüm binalar için 18.03.2020 tarihli 2020/202-11 nolu ihale ile Deprem Test Raporu alınması için hizmet alım ihalesi düzenlenmiştir. 

Bu ihale sonucunda sonucunda, eğitim - öğretim hizmetinde kullanılan yerleşke binalarımızın yanı sıra mülkiyetinde bulunan tüm binalarımızın da mevcut Deprem Yönetmeliği çerçevesinde Bina Performans ölçümleri yapılmış ve Binanın depreme karşı dayanıklılığı ve binanın kullanımı can güvenliği bakımından sakıncalı olmadığına dair Deprem Test Raporu kurumumuza raporlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. 

Designneuro