İİSBF Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Armağan ÖRKİ’nin Kitap Bölümü Yayınlandı.

25 Şub 2021 Perşembe 08:36


İİSBF Dekan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki’nin kaleme aldığı “Soğuk Savaş Dönemi Türkiye - İsrail İlişkileri” başlıklı kitap bölümü, Dr. Furkan Çelebi’nin editörlüğünü üstlendiği “İktisadi ve İdari Bilimlerde Kavramsal ve Uygulamalı Araştırmalar” kitabında yayınlanmıştır.

Designneuro