A Haber Ulusal Kanalı "Memleket Meselesi" Programı

10 Mar 2020 Salı 13:59


10 Mart 2020 Salı akşamı Edirne’de a Haber ekranlarında izleyiciyle buluşan, Haktan Uysal’ın yönettigi, Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ile Doç. Dr. Muharrem Ekşi’nin konuk olduğu Memleket Meselesi programına, üniversitemiz İİSBF Uluslararası İlişkiler akademisyeni Arş. Gör. Dr. Armağan Örki de katılmıştır. 27 Şubat 2020’de gerçekleştirilen ve 36 vatan evladının şehit düştüğü saldırının ardından yaşanan gelişmelere yer verilen programda Avrupa Birliği desteğini alan Yunanistan’ın uyguladığı Uluslararası Hukuka ve İnsan Haklarına aykırı yöntemler eleştirilmiş, Türkiye’nin AB ile yakın gelecekteki ilişkileri tartışılmıştır.

Programda, Türkiye’nin Suriye’deki durumla bağlantılı oluşturulan dış politikasında koşulların değiştiği aktarılmıştır. Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerindeki beklentisinde 1990’lı yıllarda belirlenen koşulların artık geçerli olamayacağı paylaşılmış ve bu açıdan AB Gümrük Birliği’nin koşullarında Türk ekonomisi lehine düzenlemeler yapılmasın gerekliliği anlatılmıştır. Bölgesel bir güç olan Türkiye’nin hem ekonomik hem de askerî anlamda gücünü defalarca kanıtladığı ve geçen senelerde edindiği bilgi birikimi sayesinde tümüyle yerli olan silahlı insansız hava araçlarını ve insansız hava araçlarını üretebildiği, bunları askerî hedefleri için kullanabildiği paylaşılmıştır. Ulusal çıkar ve ulusal güvenlik için dayatma gücü olan, kendi hedeflerini kendisi gerçekleştirebilen, bununla birlikte işbirliği ve uzlaşı çağrısı yapan Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma hedefinin önemli ölçüde başarılı olduğunun altı çizilmiştir. İnsan hakları ve uluslararası hukuk bağlamında Türk Ordusu’nun Ege’de ve Yunanistan kara sınırında insani olarak başarılı bir şekilde görevini ifa ettiği de belirtilmiştir. Yunanistan özelinde AB’nin Türkiye’nin mesajını anladığı, Türkiye’nin “bire bir” formülüyle mülteci paylaşım isteğini ve terörden arındırılmış güvenli bölge beklentisini son dönemde somut şekilde görmüş oldukları da ifade edilmiştir.

Designneuro