Göç, Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik Projesi Lansmanı

10 Ağu 2019 Cumartesi 08:54


RUPAM HAKKINDA

2019 Mart ayından itibaren, Resmi Gazete’de yönetmeliği yayımlanarak faaliyete geçen Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (RUPAM), gerek üniversitemizden ve gerekse bilim dünyasından çok sayıda bilim insanını ve konularında uzman araştırmacıyı biraraya getiriyor.

Kısa süre içinde önemli projeler ve çalışmalara girişildi:

NELER YAPTIK?

1. Faaliyete geçmeyi müteakip ilk etkinlik olarak "Kalite Yönetimi Çalıştayı" düzenledik. Söz konusu Çalıştaydan elde edilen veriler, daha geniş kitleler tarafından istifade edilmesi için doküman haline getirildi. Çalıştayla ilgili haberler ulusal medya vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşıldı. 

2. Tarih alanında saygın bir bilim çalışması olan Tarih Yazımı Çalıştaylarının 7. sine ev sahipliği yaparak, 26 üniversiteden 40’ı aşkın tarihçiyi üniversitemizde ve Silivri’mizde 3 gün süreyle biraraya getirdik.

 Çalıştaydan elde edilen veriler, daha geniş kitleler tarafından istifade edilmesi için doküman haline getirildi. Çalıştayla ilgili haberler ulusal medya vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

3. Ayrıca Çin Uygur Problemi, Suriye Problemi, Filistin Problemi gibi dünyanın başını ağrıtan önemli küresel sorunlara yönelik araştırma, çalıştaylar ve panel toplantılar düzenledik. Bu problemlerle ilgili araştırma ve analiz çalışmalarının bir kısmını hayata geçirdik. Bu çalışmaları sürdüreceğiz.

4. Balkan ülkelerine yönelik çok ciddi işbirliği alanları arayışındayız. Bu konuda önemli başlıklarda önemli partnerlerle, araştırma ve bilimsel etkinlikleri hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Mart ayından itibaren bu coğrafi alana yönelik dört yurtdışı ziyareti gerçekleştirildi.

5. Hemşehrilik olgusunu bilim ve disiplinler açısından ele alan Hemşehri Dernekleri Oryantasyon Programı projelendirildi.  2020 yılında ilk modülü, İçişleri ve Kültür Bakanlıklarımız yanısıra ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunulacak.

6. En az Avrupa kadar taşınmaz kültür varlıklarının söz konusu olduğu tarihi eserlere sahibiz. Bu eserlerin korunması ve yaşatılması önemli bir sorumluluk. Bu kapsamda Notre Dame Katedrali yangını ile ilgili önemli bir dış uzman raporu hazırlayarak kamuoyuna sunduk. Bu alanda rapor hazırlayarak yayınlayan ilk ve tek üniversite olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin ve insanlığın küresel iklimini takip eden ve bu konuları, bilim perspektifinden ele alan çalışmalarımız sürecek ve raporları sunmaya devam edeceğiz.

7. Araştırma Merkezi Göç konusunda önemli çalışmalar ortaya koyma çabası sergilemeye devam edecek. 2018 Kartepe Zirvesi’nde 20’yi aşkın akademisyen ve lisans, yüksek lisans öğrencimizin makaleleri kabul edildi, yayınlandı.

8. Dünyada göç alanında düzenlenen en önemli etkinlik olan Uluslararası Göç Konferansı’nın 2018’de Portekiz’de ve 2019’da İtalya’da gerçekleşen etaplarında toplam 43 makalemiz kabul edildi.

9. Bunların dışında Araştırma Merkezi odaklı 7 makale farklı bilimsel ve tematik dergilerde yayımlandı.

10. Araştırma Merkezimiz halen 23 yerli ve 18 yabancı kuruluşla bilimsel işbirliği projeleri ortaya çıkarmak için çalışmalar üretiyor.

NELER YAPIYORUZ?

1.Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi projemizin hazırlıkları devam ediyor. Ülkemizi ve dünyayı ilgilendiren bu önemli konuda bilim dünyası ile işbirliği yaparak, politika yapıcılar ve dünya kamuoyu için yeni çıkışlar bulma ve tartışılmasını sağlama arayışındayız.

2.Yakın bir zamanda Üniversitemiz yayınevi faaliyete geçecek. Değerli eserleri ve ders kitaplarını bilim, kültür ve sanat insanlarına ulaştırabileceğiz.

3.Dünyada ve ülkemizde demokratikleşme ve iyi yönetişim alanında önemli bir kavram olan Kent Konseyleri alanında önemli bir uluslararası kongrenin hazırlıklarını yapıyoruz.

4.Her çalışmada mutlaka muhatap kuruluşla, öğrencilerimizin bilgi ve deneyimlerini artıracak staj ve kurs programları gerçekleştirmeye çalışıyoruz.  Amacımız başta üniversitemizin gelecekte akademisyen kadrosu olmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çalışabilme vasfına sahip öğrenciler yetiştirmek.

5.Kent Konseyleri’ne; 2020 Uluslararası Balkan Kent Konseyleri Kongresi ve İşbirliği Ağı Projesi , Meslek örgütlerine; Gençlerde İstihdam Beklentileri Araştırma Projesi” , Sağlık alanına “Gençlerde Ergen Hijyeni Eğitimcilerin Eğitimi Projesi” benzeri projelerle destekler veriyoruz ve projeleri hayata geçirebilmek için çalışmalar ortaya koyuyoruz.


7.Küresel İklim değişikliği, yenilenebilir enerji, Uluslararası Göç Hareketleri, İşsizlik, Kadın Sorunları gibi çok farklı sayı ve nitelikte sorunlara yönelik çalışmalar yapan bilim insanları, Danışma Kurulumuzda, Dış Uzmanlar Heyetimizde akademisyenlerimizle bir araya geliyor.

2020 yılında temennimiz odur ki yeni araştırma merkezlerimiz; toplum yararına bilim, tarım ve kentleşme, stratejik araştırmalar gibi konularda faaliyete geçecek. Başta Silivrimiz olmak üzere bölgemizin, ülkemizin, insanlığın yararına faaliyetler üretmeye devam edeceğiz.

PROJE HAKKINDA

GÖÇ, KENTSEL GELİŞİM VE KENTSEL YAŞANABİLİRLİK PROJESİ

Kentleri geliştirme konusunda önemli aşamalar kaydeden insanlık artık kentleri “yaşanabilirlik” ölçeğinden ele almaya başladı.

Yaşanabilirlik olgusunun temel değişkenlerinden biri de şüphesiz göç hareketleridir. İç göç olsun dış göç olsun, göç olgusu kentlerin gelişimini de yaşanabilirliğini de doğrudan etkilemektedir.

Proje bu ayrıma odaklanmış durumda. Üniversitemizden ve başka üniversitelerden 11 bilim insanının, 29 üniversite öğrencisinin emek vereceği projemizin irtibat ofisini bugün açıyoruz ve projemizin birinci etabı olan “araştırmaları”, 20 Ağustos’ta İstanbul’dan olmak üzere başlatıyoruz.

UCLG – WALD ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi (RUPAM) ana paydaşlığında yürütülen GÖÇ, KENTSEL GELİŞİM VE KENTSEL YAŞANABİLİRLİK PROJESİ, 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır.

Proje, 3 Etaptan ve bir staj programından oluşmaktadır:

1. Etap: Araştırmalar etabında; İstanbul’un 16 ilçesi, Şanlıurfa-Kilis, Suriye-Afrin ve Yunanistan Midilli kentlerinde anket araştırmaları yapılacaktır. Araştırma sonuçları Eylül ayında yapılacak toplantı ile kamuoyuna ve bilim dünyasına sunulacaktır.

2. Etap:  Çalıştaylar etabında;  Midilli ve Brüksel yanısıra İstanbul, İzmir, Şanlıurfa  kentlerinde çalıştaylar düzenlenecektir.

3. Etap: “ Uluslararası Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik  -Göç- Zirvesi “ gerçekleştirilecektir. Zirvede, çok sayıda uluslararası ve ülkesel kuruluş ile bilim insanları, politika yapıcılar ve sivil toplum kuruluşları biraraya gelecek.

Proje, Öğrenci Gönüllü Staj Programı ile de desteklenmektedir.

Gönüllü Staj Programı kapsamında 30 Lisans öğrencimiz bir ay süreyle UCLG, WALD, MEWA ve Birleşmiş Milletler İstanbul ofislerinde sertifikalı staj çalışması yapacak.

Designneuro