4.Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi

06 Eki 2020 Salı 10:44


Akademisyenlerimizin Disiplinler Arası Çalışması Sunulmuş ve Yayınlanmıştır.

7-8 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ve küresel salgından ötürü çevrimiçi düzenlenen 4. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi’ne iki farklı bölümden üç akademisyenimizin ortak çalışması kabul edilmiş ve bildirileri tam metin kitabında yayınlanmıştır. 


Arş. Gör. Dr. Armağan Örki (Uluslararası İlişkiler), Dr. Öğretim Üyesi Sinem Yüksel Çendek (Uluslararası İlişkiler) ve Öğr. Gör. Ece Ruşen (Çocuk Gelişimi) tarafından kaleme alınan “Realizm ve Sosyal İnşacılık Çerçevesinde Korku ve Nefrete Dayalı Politika Oluşturmanın Çözümlenmesi” başlıklı bildiri, akademisyenlerin kendi alanlarıyla ilgili bölümleri oluşturmasıyla tamamlanmış ve güncel örneklerle konunun daha rahat anlaşılabilmesine odaklanılmıştır. Bildiri tam metni de 25 Ağustos 2020’de tam metin kitabında yayınlanmıştır.

Designneuro