Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Teknik Gezisi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1.sınıf öğrencileri "Mühendislik Jeolojisi" dersi kapsamında 14 şubat 2019 tarihinde İstanbul Cerrahpaşa üniversitesi jeoloji mühendisliği laboratuvarlarına teknik geziye katıldılar. Bu gezide mikroskopta kayaçların ince kesitlerinden tayini öğrenildi. Jeoloji müzesinde kayaçlar ve fosiller hakkında bilgi verildi. Tabii kömür, boraks ve diğer madenler de gösterildi.

13 Mart 2019