İç Mekan Tasarımı 1. Sınıf Öğrencilerimizden - Maket Model Yapımları

İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mekan Tasarımı 1. sınıf öğrencilerimizin yapmış olduğu iki işlevli yaşama hacmi maketleri, Maket Model Yapımı dersinde uygulanmıştır. Dersin yürütücüsü Öğr. Gör. Betül Uç ve Öğr. Gör. Dila Evliyaoğlu bu dersin öğrenciye kazanımlarını şu şekilde tanımladı; öğrenim ve meslek hayatında tasarım ve sunum sürecinde çeşitli ölçek ve malzemeden maket yapabilme becerisinin öğrenciye kazandırılması aynı zamanda hacmi 3 boyutlu algılayabilmenin oluşmasının desteklenmesi hedeflenmiştir.

 

 

23 Ocak 2019