Uluslararası Havacılıkta İnsan Faktörleri Sempozyumu 2.Gün

26 May 2021 Çarşamba 10:0026 Mayıs

Onursal Başkan

Prof.Dr. H. Tamer Dodurka (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Sempozyum Başkanı

Doç.Dr. Vahap Önen (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Sempozyum Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nil Konyalılar (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Sempozyum Sekreteryası

Ar. Gör. Hilal Karakaş (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mucip Gökçen (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Kara (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Doç.Dr.  Vahap Önen (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Dr.Öğr üyesi Nil Konyalılar(İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selim Süzer (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hadi Ercan (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Öğr.Gör. Şebnem Tamer (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Öğr.Gör. Ayberk Tutkun (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Öğr.Gör. Figen Altakriti (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mucip Gökçen (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Kara (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Sehavet Gürdal(İstanbul Üniversitesi)

Öğr. Üyesi Günay Uçar (Girne Amerikan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Koçaslan ( Bilgi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selim Süzer (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Öğr. Üyesi Dilek Yalçın (Okan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gönül Akın (Beykent Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen(İstanbul Gelişim Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülnaz Karahan (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nil Konyalılar (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hadi Ercan (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Uyar (Kültür Üniversitesi)

Öğr. Üyesi Cengiz Türkoğlu (Cranfield  Üniversitesi)


Sempozyum Programı

1. Gün (25 Mayıs)
2. Gün (26 Mayıs)

1. Oturum

Açılış &Havacılıkta İnsan

10:00-11:30

Açılış Konuşması: Vahap Önen

Konu:  İşletmelerde İnsan Faktörü Sorunsalı

Moderatör: Nil Konyalılar

Konuşmacılar: Oktay ERDAĞI

5. Oturum

Konu: İnsan Faktörleri Eğitimleri Nasıl Olmalı

10:00-11:30

Moderatör: Vahap ÖNEN

Konuşmacılar: Cengiz TÜRKOĞLU-CranfieldUniversityLecturer


2. Oturum

Konu: CRM, LOSA,TEM gibi Modellerinin İnsan Faktörlerine Etkisi

13:00-14:00

Moderatör: Kapt.Hadi Ercan
Konuşmacılar: TALPA Başkanı

6. Oturum

Konu:Yer İşletme Süreçleri ve Çalışanların Hizmet Süreçlerine Etkisi

13:00-14:00

Moderatör: Ayberk Tutkun
Konuşmacılar: Zafer KARAGÖZOĞULLARI /Tailwind Yer Hizmetleri Başkanı


3. Oturum

Konu:ATC/M Çalışmaları Yönünden İnsan Faktörlerinin Önemi

14:30-15:30

Moderatör: Selim Süzer
Konuşmacılar: Fahri PEKSU –  ATC/M Uzmanı

7. Oturum

Konu:Bakım Organizasyonlarında ve Uçuşa Elverişlilik Kuruluşlarında HF Nasıl Etkin Hale Gelir?

14:30-15:30

Moderatör: Nil Konyalılar
Konuşmacılar: Emre APAYDIN- Black Eagle Kalite Müdürü

4. Oturum

Konu :Kabin Hizmetleri Yönünden İnsan Faktörleri Önemi

16:00-17:00

Moderatör: Şebnem Tamer

Konuşmacılar: Sabit COŞKUN - TASSA Başkanı

8. Oturum

Konu: Serbest Kürsü & Kapanış

16:00-17:00

Moderatör: Şebnem Tamer

Konuşmacılar: Özgür ERGUN-F/O Onur Air


T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü tarafından birincisi 2021’de düzenlenen “İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası Havacılıkta İnsan Faktörü konulu Sempozyum” yılda bir kez çevrimiçi olarak geleneksel hâle getirilecektir. Sempozyumun amacı, alanında uzman kişileri bir araya getirerek dönemin sorunu veya öne çıkan başlığı altında görüşlerini paylaştıracak, etkileşimin pekiştirileceği bir platformu oluşturmaktır.

Davetli konuşmacılar, 10-20 dakika aralığında konuşmalarını yapabilecektir. İsteğe bağlı olarak 30 Nisan 2021’e dek özetlerini veya tam metinlerini iletebilir. (Yayın için)

Temamız Havacılıkta İnsan Faktörü olup, bununla beraber; havacılık faaliyet alanlarına yönelik olarak;  Havayolu Yönetimi, Hava Kargo Taşımacılığı, Havayolu Lojistik Yönetimi, Hava Aracı Parça Üretim Tasarım, Hava Trafik Yönetimi, Yer Hizmetleri, Uçuş Harekat Yönetimi, İnsansız Hava Araçları Sivil Savunma Sanayi, Hava Taksi İşletmeciliği, Genel Havacılık, Terminal İşletmeciliği, Uçak Bakım Yönetimi, Uçuşa Elverişlilik Yönetimi, Hava Aracı Kiralama İşletimi, Uçak İkram Hizmetleri Yönetimi, Pilotaj Eğitimi, Uçak Bakım Teknisyen Eğitimi konularında hazırlanan bildiriler de kabul edilecektir.

Dışarıdan Katılım: Son oturum, Serbest Kürsü olarak anılacak olup herkese açıktır. Bu oturumda sunum yapmak isteyenler, 10-15 dakika aralığında konuşma hazırlamalı ve özet metinlerini 25 Mart2021 tarihine dek Sempozyum Sekretaryasına iletmelidir.1 Nisan 2021’de kabul edilen özetlerin duyurusu yapılacaktır.

Sempozyum Sekretaryası:

Ar. Gör. Hilal Karakaş [email protected]

Özet:

Özetler, Türkçe başlıkla birlikte katılımcının unvanı, ad ve soyadı bilgisiyle (varsa çalıştığı kurum eklenmelidir) iletilmelidir. Özetler, 250-350 kelime aralığında, Times New Roman ve 12 punto ile yazılmalıdır. 1,5 satır aralığında hazırlanması gereken özetlere en az üç, en fazla beş anahtar kelime eklenmelidir.

Tam Metin:

Tam metinlerin yazımı, Özet için geçerli olan koşullarla aynıdır.Tam metinlerin en az 1500, en fazla 15000 kelime olması gerekmektedir. Tam metinlerde istenilen atıf gösterme biçimi kullanılabilir.

Davetli Konuşmacılar:

Davetli konuşmacıların yaptıkları konuşmaya ilişkin özetleri (veya tam metinleri) 30Nisan tarihine dek Sekretaryaya iletmesi beklenmektedir.Designneuro