Şiddet ve Zorbalıkla Mücadele Sempozyumu

05 Kas 2020 Perşembe 11:00


Zoom Bağlantı Bilgileri

https://zoom.us/j/9932411599?pwd=MDFwOE0zeVdLVkFuSG4xTU1uUzZ1Zz09

Zoom ID: 993 241 1599

Zoom Şifre: rumeliİSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 5-6 KASIM 2020 ŞİDDET VE ZORBALIKLA MÜCADELE SEMPOZYUMU

Geçtiğimiz yirmi yılda şiddet sorunu, kadınların kasten yaralanmasının önemli bir nedeni olarak tüm dünyada açık bir İNSAN HAKLARI ihlali ve bir KAMU SAĞLIĞI sorunu olarak ele alınmaktadır. 

Türk Dil Kurumu’nda Zorba / Zorbalık ifadelerinin anlamlarına bakıldığında; “gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan (kimse), müstebit, mütegallibe, despot, diktatör demektir. Benzer şekilde şiddette güçlünün güçsüz bulduğu çocuk, yaşlı, kadın, hayvana karşı fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik güç uygulaması ve insan haklarını ihlal etmesi hatta yaşam hakkını elinden alması anlamındadır. 

Kadına karşı eşitlik kavramının Dünya çapında gerçekleştirildiği yıl 1979 olup Birleşmiş Millet Kadınlara karşı her tür ayrımcılığın ortadan kaldırılması (CEDAW) “sözleşmesi ile  başlar. Ancak burada aile içi şiddette çok fazla vurgu yoktur. İzleyen yıllarda: BM Kadının Statüsü Komitesinin Ocak 1992 tarihli 11. Oturumunda alınan 19 sayılı Tavsiye Kararında: “..Cinsiyete dayalı şiddet, kadının, kadın erkek eşitliğine dayanan haklarını ve özgürlüğünü zedeleyen bir ayrım biçimidir. Üye devletlere, aile içi şiddete ve her türlü cinsel istismara, tacize, tecavüze karşı tüm kadınları koruyacak, onların onuruna saygı gösterecek yasaları çıkarmaya…. Yönelik kararının ülkemizde yasal anlamda geçekleşmesi 1998 yılına denk düşer. 

4320 sayılı yasa 14.01.1998 yılında kabul edilmiş, 17.01.1998 yılında yürürlüğe girmiştir. 2006 yılında ise genişletilmiş olarak 6283 yasa  kabul edilmiştir. Yasa, “şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan, herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunmasına yönelik tedbirleri içermektedir. 

Buna karşın ülkemizde çocuk istismarına ve hayvana yapılan eziyete yönelik çıkarılmış bir yasa yoktur. 

Küresel bir sorun haline gelen şiddet konusunda İç İşleri Bakanlığı’nın her üç yılda bir pek çok kurum ve kuruluşu bir araya getirerek “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'nde" Üniversitelerde Kadın Araştırma Merkezleri ya Da  Kadın Hakları Eylem Planı Komisyonları kurulmasını talep etmiştir. Bu genelge ile İstanbul Rumeli Üniversitesi  bünyesinde “Kadın Hakları Eylem Planı  Komisyonu “kurulmuştur. Komisyonumuz tarafında 5-6 Kasım  tarihleri arasında “şiddet ve zorbalıkla mücadele sempozyumu gerçekleştirilecektir.

Kanayan şiddet yarasına bir damla olsun farkındalık yaratmak dileğiyle alanında uzman birbirinden değerli konuklarımızı online olarak sizlerle buluşturacağız.

İstanbul Rumeli Üniversitesi  

Kadın Hakları Eylem Planı Komisyonu adına Başkan 

Prof Dr Nedime Köşgeroğlu


Designneuro