Sağlık Okuryazarlığı

18 May 2023 Perşembe 16:47


Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda bir iyilik hali’’ olarak tanımlanmaktadır. Sağlık çıktılarının önemli bir belirleyicisi olan sağlık okuryazarlığı ise; sağlığın teşviki, sürdürülmesi ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi açısından kararlar almak, bilgiye erişmek, bu bilgileri anlamak, değerlendirmek ve uygulamak için bilgi, motivasyon ve yetkinlik olarak tanımlanır.

Gün geçtikçe yaygınlaşmakta olan sağlık okuryazarlığı düzeyi arttıkça sağlık bilinci, bakım kalitesi artacak, sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe ve zaman orantılı olarak azalacaktır. Bu nedenle; sağlık profesyonelleri arasında Sağlık Okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitimlere gereksinim bulunmaktadır.  

Konu: Sağlık Okuryazarlığı
Saat: 18 May 2023 04:00 ÖS İstanbul
Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Zoom Toplantısına Katılın
https://zoom.us/j/94036903608?pwd=TUtxV1I1T0JHUjRobHlUZzI3akQrUT09

Toplantı Kimliği: 940 3690 3608
Parola: 745040


Designneuro