Sağlık Çalışanlarında Merhamet Yorgunluğu

08 May 2023 Pazartesi 13:29


İnsanların en kötü ve en hassas hallerine tanıklık etmek ve sağlıklarına kavuşabilmeleri için onlara bakım sağlamak kolay bir iş değildir. Bu bakım yükünün beraberinde duygusal bir yükte doğurmaktadır. Merhametli bakım sağlamak ve merhamet duygusu, sağlık çalışanının insanı “insan” olarak görmesini ile başlamaktadır. Merhamet, sağlık çalışanların sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireylere sunmuş oldukları bakım için önemli bir olgudur. Sağlık çalışanlarının yaşamış oldukları bu merhamet duygusu zaman içinde merhamet yorgunluğu dönüşebilmektedir. Sağlık çalışanlarının bu duygu değişimi hem kendilerine hem de bulundukları çevrede birtakım yansımaları olabilmektedir. Sağlık çalışanının merhamet yorgunluğunu azaltarak; kaliteli hasta bakımını geliştirmek, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak, mesleki bağlılığı devam ettirmek mümkündür. Designneuro