Heraion Teikhos Kazıları Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı

16 Mar 2023 Perşembe 06:20


Heraion Teikhos nedir?
Heraion Teikhos Hera’nın şehri anlamına geliyor. Trak’ların en büyük inançları kayalardan doğduğuna inandıkları ana tanrıça’dır. Hera’da bu şehrin ana tanrıçasıdır. Trak’lar ana tanrıçayı çeşitli isimler verilmektedir. Bu şehirde Hera olarak isimlendirilmiştir.

Heraion Teikhos amacı nedir?
Heraion Teikhos Türkiye’de kazısı gerçekleştirilen ilk ve tek trak şehridir. Bu nedenle Trak kültürünü aydınlatmak ve bilim dünyasına tanıtmak ayrıca antik yerleşimi kültür turizmine kazandırmaktır amacıyla yapılmaktadır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisi nedir?
İstanbul Rumeli Üniversitesi Neşe Atik başkanlığında yürütmekte olduğu Heraion Teikhos kazılarının sonuçlarını toplum ile paylaşmak, öğrencilerine kazı alanında çalışma olanağı sağlamak, bu alanda bilimsel yayınların yapılmasını sağlamak amacıyla arkeolojik araştırmalar ofisini kurmuştur.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisinin amacı nedir?
İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin yürütmekte olduğu kazılar henüz araştırılmamış Trak medeniyeti hakkında bilgiler verdiği için bu kazı çalışmalarının sürdürülmesi ve bilgilerin toplumla paylaşılması amaçlanmıştır.
Çalışmalar kapsamında bu antik yerleşimin kültür turizmine kazandırılması için projelerde yürütülmektedir.

Bu kazının önemi nedir?
Traklar günümüz bulgaristan’ın tamamını Makedonya’nın doğusunu Romanya’nın güneyini Yunanistan’ın kuzeyini ve yurdumuzun Trakya bölgesini kapsamaktadır. Geniş yayılım alanı olan trak medeniyeti hakkında araştırmalar henüz çok sınırlıdır. Bu bağlamda Heraion Teikhos ilk ve tek kazı alanı olup çok ilginç bilgiler vermektedir.


Designneuro