Aşkın Kalbi Paneli

25 May 2022 Çarşamba 14:00


Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından 25/05/2022 tarihinde Mehmet Balcı Yerleşkesi Akın Akkan Konferans salonunda Aşkın Kalbi “Bilim İnsanlarının Gözünden Aşk” konulu panel düzenlenecektir. Panelde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Kardiyolog Dr. Öğretim Üyesi Faik Alper Aksoy Aşk ve Kalp başlığını ele alırken, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Diyetisyen Araştırma Görevlisi Sanem Güven Aşk ve Beslenme, Psikoloji Bölümü Uzman Psikolog Araştırma Görevlisi Barış Şahin ise Aşk ve Psikoloji başlığını ele alacaktır. Panelde Aşk teması bilimsel olarak ve bilim insanlarının bakış açısıyla tartışılacaktır.Designneuro