1. Rumeli Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi Sempozyumu - 2. Gün

29 Haz 2021 Salı 00:01


1. Rumeli Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi Sempozyumu

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ

(ONLINE)

ONUR KURULU

Fikriye BALCI
Balcı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Vet. Hek. Nazlı Hilal BALCI
Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Dr. H. Tamer DODURKA
Rektör

DÜZENLEME KURULU


Prof. Dr. -Ing. Ahmet CAN - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL - MMF Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Güray YILMAZ - Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL - İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Aybike ÖNGEL - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çiğdem ZAĞRA - Mimarlık Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ALKAN KORKMAZ - İç Mimarlık Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza GÜNER - Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ali İŞERİ - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÜNER - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi A. Kubilay OVACIKLI - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Haldun TURAN - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Turgay TÜRKER - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cenk GÜNGÖR - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Arman ATASOY - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur ARI - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr.  Öğr. Üyesi Nazlı GÜNEY - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Salih ERGÜT - İstanbul Rumeli Üniversites
Dr. Öğr. Üyesi M. Aydın ULAŞ - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şefik Emre ULUKAN - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan CAMCIOĞLU - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi - Kemal Hakan Tekin - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mergül SARAF YILDIZOĞLU - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Faruk BULUT - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Öğr. Gör. Haydeh BENAM - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Öğr. Gör. Ömer KARAKOÇ - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Öğr. Gör. Jawad MAHDAVİ - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Öğr. Gör. Ali PASHAEI - İstanbul Rumeli Üniversitesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. -Ing. Ahmet CAN - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Prof. Dr. Alev TAŞKIN GÜMÜŞ - İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Aysun SAĞBAŞ - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Prof. Dr. Didem BAŞ - İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal İlyas KEREY - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ertan BUYRUK - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. Gülçin KÜÇÜKKAYA - İstanbul Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Güray YILMAZ - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan HİSARLIGİL - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU - Ankara OSTİM Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan OSMANŞAHİN -  İstanbul Rumeli Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK - İzmit Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN - İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut GÜR - İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Murat TAYLI - İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Münevver SÖKMEN - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN - Kayseri Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Osman ÇAKMAK - İstanbul Rumeli Üniversitesi
Prof. Dr. Özgür Koray ŞAHİNGÖZ - Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Tolga SAKALLI - Edirne Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Yılmaz KILIÇASLAN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

AMAÇ

İstanbul Rumeli Üniversitesinde yılda bir defa gerçekleştirilecek sempozyumun amacı, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel kimlik değiştirmekte olan üniversitelerin mühendislik ve mimarlık bölümlerinde nitelikli verimli eğitim öğretim faaliyetlerine katkı sağlamaktır.
 

HEDEF

Üniversitelerin mühendislik ve mimarlık bölümlerinin ulusal ve uluslararası ortamda iyi bir yerinin olması ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, dikkatle ve özenle uygulanacak aşamalı bir planı ve süreci gerektirmektedir. Mühendislik ve mimarlık bölümlerinde, program akreditasyonu hedefli kalitenin ve başarının sağlanabilmesinde öğrenci sayısındaki artış, yeni bölümlerin açılma gereksinimi, artan üniversite sayısı, yurtdışı üniversiteler ile etkileşim, mesleki çeşitliliğin artması ve daha az akademik personelin yetişmesi nesnel ve objektif olarak değerlendirilmelidir.
Üniversitenin gelişimine ve isminin duyulmasına katkı sağlayacak araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin öğrencilerin ve akademisyenlerin yaşamlarının ortak bir parçası haline getirilmesi gereklidir. Akademisyenler ve öğrenciler için hazırlanacak kişisel gelişim programlarına göre başarılı akademisyenlerin ve öğrencilerin ödüllendirilmesinin bir kurum geleneği haline gelmesi çok önemlidir. Öğrenciler ülke için önemli bir kaynak, eğitim gördüğü mühendislik ve mimarlık bölümünün vitrini ve geleceğin yetişmiş, nitelikli işgücüdür.
Ulusal gerçekleşecek sempozyum, yukarıda kısaca açıklanmış hedeflerin tutturulmasında izlenecek yöntemlerin tartışıldığı bir ortamı oluşturacaktır.

BİLDİRİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sempozyumun dili Türkçe olacaktır, bildiri özeti Türkçe ve İngilizce hazırlanacaktır. Sempozyum bildirileri ulusal akademisyenlerden oluşan bilim kurulu üyelerinden iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik süreci kullanılarak değerlendirilecektir. Bildiri değerlendirme sürecinin tüm basamaklarında bildiri yazarları hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini bilmeyeceklerdir. Sempozyum çevrimiçi (online) olarak
düzenlenecektir. Sempozyum sunumlarını içeren bir elektronik kitap da yayınlanarak akademik ve bilimsel etkisi kalıcı hale dönüştürülecektir. 

BİLDİRİ HAZIRLAMA TARİHİ

07 Mayıs 2021 - Bildirilerin tam metinlerini sempozyum sekreteryasına gönderilmesi bildiri tam metni ekte gönderilmiş
örnek bildiriye göre hazırlanmalıdır.
20 Mayıs 2021- Bildirilerin hakem değerlendirilmesi ve yazarlara sonuçların iletilmesi
30 Mayıs 2021- Hakem isteklerine uygun düzeltilmiş tam metin bildirilerin sempozyum sekreteryasına iletilmesi
12 Haziran 2021 - Bildirilerin son değerlendirilmesi ve yazarlara sonuçların iletilmesi. 

İLETİŞİM

Sempozyum Yöneticisi
Prof. Dr.-Ing. Ahmet CAN - Dekan
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Endüsti Mühendisliği Bölümü

Sempozyum Sekreteryası
Tel: 0212 866 01 01
Web: www.rumeli.edu.tr
İstanbul Rumeli Üniversitesi Silivri Mehmet Balcı Yerleşkesi

Designneuro