1. Meslek Yüksekokulu Türk Toplumunda Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürü Sempozyumu 7 Aralık

07 Ara 2020 Pazartesi 08:30


Istanbul Rumeli Universitesi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: I. Meslek Yüksekokulu Türk Toplumunda Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürü Sempozyumu

Time: Dec 7, 2020 08:30 AM Istanbul

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93592460295?pwd=ZVRpQlFVUGpydU45WDN6VDE1UVZhdz09

Meeting ID: 935 9246 0295

Passcode: 453119


KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ


Sempozyum Düzenleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ -İstanbul Rumeli Üniversitesi

Öğr. Gör. Zeki ANIT -İstanbul Rumeli Üniversitesi

Öğr. Gör. Sevcan ŞENKALOĞLU -İstanbul Rumeli Üniversitesi

Öğr. Gör. Esma ALTINDİŞ -İstanbul Rumeli Üniversitesi

Öğr. Gör. Fatih ARIKAN -İstanbul Rumeli Üniversitesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN -İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU- İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK -İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KARA -İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki ARSLANTÜRK -Doğuş Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Tayfun AMMAN -Sakarya Üniversitesi 

Prof. Dr. Korkut TUNA -İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı Musa TAŞDELEN -Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER -İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Çetin ELMAS -Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Toğrul İSMAYIL -Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Nuri KAVAK -Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇİOĞLU -İstanbul Arel Üniversitesi 

Prof. Dr. Hasan OKTAY -Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin DEMİR -Samsun Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÇOĞ, Samsun Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK, Samsun Üniversitesi 

Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan AYDIN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Halil AYTEKİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Rıza AYDIN Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Recep CENGİZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan AKSOY Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. M. Yavuz ERLER Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Gülin ÖĞÜT EKER Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. NEZİR TEMUR Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Coşkun TOPAL, Gümüşhane Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan AYAYDIN, Gümüşhane Üniversitesi

Doç. Dr. Engin ŞAHİN -İstanbul Rumeli Üniversitesi 

Doç. Dr. Erdem E. MARAŞ, Samsun Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuzhan AYDIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. M. Said KURŞUNOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Sami BASKIN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Doç. Dr. Yılmaz IRMAK Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Selim EREN Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Nihat YILMAZ, Gümüşhane Üniversitesi

Doç. Dr. Salih YILDIZ, Gümüşhane Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Turan YAMAN -İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN -İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emine Beyhan MERİÇ -İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat Emre ŞAHİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kadir SANCAK, Gümüşhane Üniversitesi


Sıra No:BİLDİRİ BAŞLIĞI
YAZARLAR
1Korona Krizi Karşısında Türk Solu ve Yardım Kültürü
Doç. Dr. Aydın AKTAY
2Türkiye’de Yardım Kuruluşlarının Sosyolojik Analizi
Dr. Mahmut KARAMAN
3Yardımseverlikte Örnek Bir İsim: Süreyya Ağaoğlu ve Faaliyetleri
Dr. Canan SARIYAR SEZAN
4Türkiye’de Yayın Kooperatifleri
Dr. Halil AKKURT
5Sosyal Destek Bağlamında Atasözlerinin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkisi
Dr. Hüseyin NERGİZ
6Bir Toplumsal Dayanışma Örneği Olarak Fedakârlık: Kurtuluş Savaşı Bağlamında Dikmen Yıldızı Ve Ateşten Gömlek İsimli Romanlarda Kadın Fedakârlıkları
Dr. Süleyman YELOCAĞI
7Türk Düşüncesinde Yardımlaşma Kültürünün Dini-Felsefi Temelleri
Arş. Gör. Mürsel TEKİN
8Türk Hukukunda Yardım Nafakası
Arş. Gör. İmge Hazal YILMAZ
9Törensel Yemek Kültürünün Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Bağlamında Değerlendirilmesi
Öğr. Gör. Mustafa Oğuzhan ERCAN/Öğr. Gör. Haydar ŞAHİN
10Türk Toplumunda Sporun Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürüne Etkisi
Öğr. Gör. Görkem TURAÇ
11Türk Toplumunda Yardımlaşma Ve Dayanışma Kurumu: “Ahilik”
Süleyman DEMİR
12Covid-19 Salgının Toplumsal Yardımlaşmaya Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Tuçe BİNAR
13Yoksulluğu Yeniden Düşünmek: Yeni Yoksulluk Biçimleri
Mustafa Fazıl KARAMAN
Designneuro