Tıbbi müdahale hataları (Malpraktis)

Öğr. Gör. Sevgi Gür tarafından düzenlenecek seminer Saat: 14:00'de Akın Akkan Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

25 Mayıs 2018