Anestezide hasta güvenliği

Öğr. Gör. Aynur Karakaya tarafından düzenlenecek seminer Saat: 11:00'de Akın Akkan Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

10 Nisan 2018