1915 Olayları İle İlgili Mesnetsiz Yalan ve İftiralara Karşı Alınan Senato Kararımız:

28 Nis 2021 Çarşamba 07:14


SENATO AÇIKLAMASI:

Çeşitli ülkelerdeki lobilerin baskısı ve oy kaygısıyla zaman zaman dile getirilen, ülkemiz aleyhine siyasi bir malzeme olarak kullanılan ve meşruluk kazandırılmaya çalışılan 1915 Olaylarıyla ilgili olarak ortaya atılan mesnetsiz yalan ve iftiralara en son bir yenisi daha eklenmiş ve ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmiştir. Konuyla ilgili olarak İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu aşağıdaki duyurunun yapılmasına ve bilimsel gerçeklerin ortaya konulması bakımından uluslararası bir sempozyum düzenlenmesine karar vermiştir.

Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki bu iddia Türk Milleti’nin karakteriyle asla örtüşmemektedir. Türk Milleti, tarihi boyunca hiçbir unsura soykırım uygulamamıştır ve böyle bir uygulamaya ihtiyaç duymamıştır. Hatta tam tersi şekilde bu olayların müsebbibi olarak gösterilmeye çalışılan Osmanlı İmparatorluğu, tarihi boyunca farklı din, mezhep ve ulustan insanları kucaklamış, fethettiği yerlerde yaşayan gayrimüslimlerin dinlerine ve ibadetlerine müdahale etmemiş ve hatta Engizisyon mahkemelerinden kaçan gayrimüslimlere topraklarını açmıştır. Ermeniler de tıpkı Yahudiler, Rumlar, Bulgarlar, Boşnaklar, Arnavutlar, Araplar gibi sanattan siyasete kadar Osmanlı’da her alanda yer alabilmişlerdir. 

Ancak, Osmanlı, aynı anda birden fazla cephede, dönemin en güçlü devletlerine karşı savaşırken özellikle dış ülkelerin kışkırtmasıyla Anadolu’nun hemen her noktasında (Erzurum, Van, Yozgat gibi) Ermeni çeteciler tarafından sabotaj ve katliamlar gerçekleşmiştir. Bu ayaklanmalara destek vermeyen Ermeni siviller ve hatta Ermeni din adamları bile Ermeni çetelerince katledilmiştir. 30,000 civarında sivilin Ermenilerce katledilmesi bardağı taşıran son damla olmuş ve alınan Zorunlu Göç kararı 1 Haziran 1915’te uygulamaya konulmuş, Kasım 1915’te durdurulmuştur. 

Temelinde, onlarca yıldır süregelen ayaklanma silsileleri ve savaş cephesindeki bazı Ermenilerin düşmana yardım etmesi bulunan bu karar Osmanlı’daki her Ermeni için uygulanmamıştır.  Ermeni doktorları, askerleri, engellileri, mebusları ve cephe bölgesinde olmayanları kapsamamıştır. Her haliyle zorunlu bir göç olduğu aşikar olan bu olayın bazı ülkeler tarafından “soykırım” olarak kabul edilmesi ülkemizi asla bağlamayacak olan siyasi bir karar olmaktan öteye geçemeyecektir.

Bütün bu gerçeklere gözlerini kapayan ve Türkiye Cumhuriyetinin arşivleri inceleme davetini kabul etmeyen çevrelerce ortaya atılan, tarih ve hukuk bilimi açısından yok hükmünde olan talihsiz soykırım iddialarını İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu olarak şiddetle reddediyor, bu tür kararların arşiv belgelerine dayandırılması ve dolayısıyla tarihçilere bırakılması gerektiği konusunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.


Designneuro