Kültürel Çalışmalar Perspektifinden Toplumsal Cinsiyetin Alımlanması Kitabı

14 Tem 2021 Çarşamba 09:18


Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğr. Gör. Bahar ATMACA DEMİR tarafından yazılan “İnternet Haberciliğinde LGBTİ Karakterlerin İzleyici Tarafından Alımlanması” başlıklı bölümün yer aldığı Kültürel Çalışmalar Perspektifinden Toplumsal Cinsiyetin Alımlanması isimli kitap yayımlanmıştır.

Toplum içinde bireylerarası eşitliğin sağlanmasında önemli bir kırılım, toplumsal cinsiyet algısında eşitliğin sağlanabilmesi; toplumların demokratik bir yapı oluşturabilmesinin basamaklarından biri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasıdır. Toplumsal cinsiyetin yüzyıllardan beri devam eden kadın-erkek eşitsizliğini odak alan çalışma alanına uzunca bir süredir LGBTİ bireyler de dâhil olmuştur.

Medya temsillerinin toplumun baskın ideolojilere göre eşitsizlik aralığını açan yönlendirmesi, izleyicinin zihninde eşitsizliği pekiştirmektedir. Toplumsal cinsiyetin nasıl alımlandığını anlamak için gerçekleştirilen izleyici araştırmalarını içeren bölümlerden oluşan kitap, medyanın eşitsizliği alevlendiren manipülasyonlarını görünür kılmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Designneuro