I. Tasarımda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

09 Kas 2022 Çarşamba 07:34


Mimarlık, sanat ve tasarım yaklaşımlarını, farklı disiplinlerde ele alınış biçimleriyle araştırmayı ve bilimsel çalışmaları arttırmayı amaçlayan I. TASARIMDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU’nun ana teması güncel akademik çalışmaları, farklı disiplinlerin tasarım alanlarına yaklaşımlarını, birbirleriyle olan etkileşimlerini, uzmanlık alanlarını içeren deneyimleri, saha araştırmalarını ulusal platformda paylaşmak ve tartışmak olarak belirlenmiştir. Sempozyum konuları multidisipliner ve oldukça geniş bir perspektifte olup, mimarlık, sanat ve tasarım ile ilgili tüm alanları kapsamaktadır.

Sempozyum çevrimiçi ortamda düzenlenecektir. Sempozyum kapsamında sunulacak bildiriler Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilecektir.

Sempozyumda sunulan bildiriler için bildiri sahiplerine katılım belgesi verilecektir.

 

KONULAR

 

Mimarlık Eğitimi

Mimari Tasarım

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Grafik tasarımı

Mühendislik ve Tasarım

Peyzaj Mimarlığı

Görsel sanatlar

Güzel sanatlar

Çevre Tasarımı

Moda tasarımı

Kent tasarımı

Fotoğrafçılık

Geleneksel Türk El Sanatları

Sanat Tarihi

Heykel, Cam, Seramik, Resim

Özgün Baskı

Sahne Sanatları

Sinema

Animasyon

Bilgisayar Destekli Tasarım

Sosyal bilimler

Tekstil Tasarımı

Endüstriyel Tasarım

Grafik Tasarımı

Şehir ve Bölge Planlama

Müzik

Takı ve Aksesuar Tasarımı

Sürdürülebilir Tasarım

Sanat ve Tasarım Eğitimi

Ekolojik Sanatlar

Estetik

Kültür

Güncel Sanatlar

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Özet gönderimi için son gün                       : 24 Mart 2023

Kabul edilen özetlerin bildirilmesi            : 10 Nisan 2023

Sempozyum programının ilanı                  : 14 Nisan 2023

Sempozyum tarihi                                       : 27- 28 Nisan 2023

Tam metin gönderimi için son gün            : 28 Mayıs 2023

E- kitap basım tarihi                                   : Temmuz 2023

 

 

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için

[email protected]

 

 

Designneuro