7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

19 Ağu 2022 Cuma 12:27


Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde şahsen veya noter vekaleti ile yetki verdikleri kişi aracılığıyla öğrenime başlamak için Üniversitemize müracaatta bulunabilecektir. Ön lisans ve lisans başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na, Lisansüstü başvuruları Enstitü Sekreterliğine 07 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Ön Lisans ve Lisans

 • Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık
 • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
 • Askerlik tecil belgesi (Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi)
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi, adayın pasaportunun fotokopisi (öğrenim vizesi işlenmiş olmalıdır) yabancı uyruklu kimlik numarası

Yüksek Lisans ve Doktora

 • Başvuru Formu için tıklayınız.
 • Tezli programlar için ALES sonuç belgesi (https://sonuc.osym.gov.tr/ alınabilir)
 • Doktora programları için dil puanı belgesi ((https://sonuc.osym.gov.tr/ alınabilir)
 • Yüksek lisans başvuruları için lisans transkripti, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans transkripti (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Yüksek lisans başvuruları için lisans diploması, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans diploması (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık
 • Nüfus Cüzdan Örneği (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Askerlik tecil/terhis belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • Yabancı uyruklu öğrencilerden sağlık alanına kayıt olacak öğrenciler için denklik, diğer alan programlarına kayıt olacak öğrenciler için tanınırlık belgesi, pasaportunun fotokopisi, yabancı uyruklu kimlik numarası
Designneuro