2021-2022 Akademik Yılı Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi

23 Kas 2021 Salı 13:53


Tarih Eylem Açıklama
22.Kas.21 Üniversite   Seçim Kurulunun belirlenmesi Rektörlük
24.Kas.21 Üniversite Seçim Kurulunun   toplanması Kurul Başkanlığı
25.Kas.21 Fakülteler ve Yüksekokullar Seçim Kurulunun   belirlenmesi Dekanlık ve Müdürlüklerce
25.Kas.21 Fakülteler ve Yüksekokullar   Seçim Kurulunun Toplanması Kurul Başkanlığı
26.Kas.21 Seçim takviminin birimlere gönderilmesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire   Başkanlığı
26.Kas.21 Bölüm Seçim kurullarının   oluşturulması için birimlere tebligat Üniversite Seçim Kurulu
26.Kas.21 Seçmen (Öğrenci) listelerinin birimlerce   hazırlanması Fakülte ve Yüksekokul Seçim   Kurullları
29.Kas.21 Seçmen (Öğrenci)   listelerinin birimlerde ilan edilmesi Fakülte ve Yüksekokul Seçim Kurullları
29.Kas.21 Seçim Takviminin Resmi Web Sitesinde Yayınlanması Sağlık, Kültür ve Spor Daire   Başkanlığı
29.Kas.21 Bölüm ve Fakülte Adaylık   başvurularının başlaması Başvurular  bir dilekçe ile birlikte sınıf temsilcileri içerisinden ilgili Bölüm ve   Fakülte Seçim Kuruluna yapılır
2.Ara.21 Adaylık başvurusu için son gün. 13:00 saatinde son aday   başvuruları alınacaktır.
2.Ara.21 Adayların ilanı ve   propaganda yerlerinin belirlenerek propagandanın başlaması 17:00 a kadar ilan edilecek bir sonraki mesai günü propogandalar başlayacaktır.
6.Ara.21 Propaganda sonu ve propaganda araçlarının   kaldırılması 15:00 saatinde son bulacaktır.
7.Ara.21 Bölüm/Program   Temsilcilerinin Seçimi Seçimler   Gizli oy esasında yapılacak olup sayımlarda kapalı yapılacaktır. Bölüm Seçim   Kurulu, Fakülte Seçim kuruluna seçim sonuçlarını sonuç tutanağı ile   bildirecektir. (Aday Listesi-Adayların aldığı oylar-Seçim Kurulu imzası)
8.Ara.21 Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci   Temsilcilerinin Seçimi Seçimler Gizli oy esasında   yapılacak olup sayımlarda kapalı yapılacaktır. , Fakülte Seçim   Kurulu,Üniversite Seçim Kuruluna seçim sonuçlarını Sonuç tutanağı ile   bildirecektir. (Aday Listesi-Adayların Aldığı Oylar-Seçim Kurulu imzası)
10.Ara.21 Fakülte/Yüksekokul/Meslek   Yüksekokulu Öğrenci Temsilcilerinin Rektörlüğe bildirilmesi Üniversite Seçim Kurulu
13.Ara.21 Öğrenci   Konsey Başkanlığı Seçimi Üniversite Seçim Kurulu
14.Ara.21 Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Toplanması ve   Öğrenci Konseyi Organlarının oluşması Öğrenci  Konseyi Başkanı
15.Ara.21 Seçim sonuçlarının Rektörlük Makamı’na   sunulması Üniversite Seçim Kurulu
15.Ara.21 Seçim sonuçlarının Resmi web   sitesinde yayınlanması Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Öğrenci Temsilci   Adaylarında Aranacak Nitelikler
MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliğine aday olacak öğrencilerde   aranan nitelikler;
     
      a) İlgili fakülte veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,
     
      b) Siyasi parti organlarında üye  veya görevli olmaması,
     
      c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
     
      ç) Uyarma cezası dışında disiplin  cezası almamış olması,
     
      d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt  dondurmamış olması,
     
      e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü olması,
     
      f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,
     
      g) Azami öğrenim süresini   doldurmamış olması veya bir sonraki olağan seçim dönemine kadar doldurmayacak olması,
     
      ğ) Aldığı dersler ve bölüm müfredatı dikkate alındığında, seçimin yapılacağı yarıyıl sonunda mezun olma olasılığının bulunmaması,
     
     şartları aranır.
     
      (2) Özel öğrenciler ile değişim   programı kapsamında İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde öğrenim görenler aday  olamazlar. Yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği   için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri sadece bir bölümün öğrenci   temsilciliği için aday olabilirler.
     
Designneuro