1. Rumeli Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi Sempozyumu

23 Haz 2021 Çarşamba 07:33


AMAÇ 

İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde yılda bir defa gerçekleştirilecek sempozyumun amacı, sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel kimlik değiştirmekte olan üniversitelerin mühendislik ve mimarlık bölümlerinde nitelikli verimli eğitim öğretim faaliyetlerine katkı sağlamaktır.

  

HEDEF 

Üniversitelerin mühendislik ve mimarlık bölümlerinin ulusal ve uluslararası ortamda iyi bir yerinin olması ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, dikkatle ve özenle uygulanacak aşamalı bir planı ve süreci gerektirmektedir. Mühendislik ve mimarlık bölümlerinde, program akreditasyonu hedefli kalitenin ve başarının sağlanabilmesinde öğrenci sayısındaki artış, yeni bölümlerin açılma gereksinimi, artan üniversite sayısı, yurtdışı üniversiteler ile etkileşim, mesleki çeşitliliğin artması ve daha az akademik personelin yetişmesi nesnel ve objektif olarak değerlendirilmelidir.

Üniversitenin gelişimine ve isminin duyulmasına katkı sağlayacak araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin öğrencilerin ve akademisyenlerin yaşamlarının ortak bir parçası haline getirilmesi gereklidir.

Akademisyenler ve öğrenciler için hazırlanacak kişisel gelişim programlarına göre başarılı akademisyenlerin ve öğrencilerin ödüllendirilmesinin bir kurum geleneği haline gelmesi çok önemlidir.

Öğrenciler ülke için önemli bir kaynak, eğitim gördüğü mühendislik ve mimarlık bölümünün vitrini ve geleceğin yetişmiş, nitelikli işgücüdür.

Ulusal gerçekleştirilecek sempozyum, yukarıda kısaca açıklanmış hedeflerin tutturulmasında izlenecek yöntemlerin tartışıldığı bir ortamı oluşturacaktır.

Bildiri Değerlendirilmesi

Sempozyumun dili Türkçe olacaktır, bildiri özeti Türkçe ve İngilizce hazırlanacaktır. Sempozyum bildirileri ulusal akademisyenlerden oluşan bilim kurulu üyelerinden iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik süreci kullanılarak değerlendirilecektir. Bildiri değerlendirme sürecinin tüm basamaklarında bildiri yazarları hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini bilmeyeceklerdir. Sempozyum çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir. Sempozyum sunumlarını içeren bir elektronik kitap da yayınlanarak akademik ve bilimsel etkisi kalıcı hale dönüştürülecektir.

Bildiri Hazırlama Tarihi

07 Mayıs 2021            Bildirilerin tam metinlerinin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi

                                      Bildiri Tam Metni ekte gönderilmiş örnek bildiriye göre hazırlanmalıdır

20 Mayıs 2021            Bildirilerin hakem değerlendirilmesi ve yazarlara sonuçların iletilmesi

30 Mayıs 2021            Hakem isteklerine uygun düzeltilmiş tam metin bildirilerin

                                       sempozyum sekretaryasına iletilmesi                                     

12 Haziran 2021         Bildirilerin son değerlendirmesi ve yazarlara sonuçların iletilmesi


İletişim

 

Sempozyum Yöneticisi

Prof. Dr.-Ing. Ahmet CAN

Dekan

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

ahmet.can@rumeli.edu.tr

 

Sempozyum Sekretaryası

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Mehmet Balcı Yerleşkesi  SİLİVRİ

Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No:38

Silivri / İSTANBUL

Tel: 0212 866 01 01

Fax:

Web: www.rumeli.edu.tr

E-Posta: rumelimuhmimsemp@rumeli.edu.trOnur Kurulu

Fikriye BALCI Balcı Vakfı Başkanı

Vet. Hek. Nazlı Hilal BALCI Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Dr. Hazım Tamer DODURKA Rektör


Düzenleme Kurulu

Prof. Dr.-Ing. Ahmet CAN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL MMF Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Güray YILMAZ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Aybike ÖNGEL İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hatice Çiğdem ZAĞRA Mimarlık Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Sevinç ALKAN KORKMAZ İç Mimarlık Bölüm Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Ali Rıza GÜNER Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Ali İŞERİ İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hatice GÜNER İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi A. Kubilay OVACIKLI İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Haldun TURAN İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Turgay TÜRKER İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Cenk GÜNGÖR İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Arman ATASOY İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Onur ARI İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Nazlı GÜNEY İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Salih ERGÜT İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi M. Aydın ULAŞ İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Şefik Emre ULUKAN İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan CAMCIOĞLU İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Kubilay OVACIKLI İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Kemal Hakan TEKİN İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Mergül Saraf YILDIZOGLU İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Faruk BULUT İstanbul Rumeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Grv. Haydeh BENAM İstanbul Rumeli Üniversitesi

Öğr. Grv. Ömer KARAKOÇ İstanbul Rumeli Üniversitesi

Öğr. Grv. Jawad MAHDAVİ İstanbul Rumeli Üniversitesi

Öğr. Grv. Ali PASHAEI İstanbul Rumeli Üniversitesi


Bilim Kurulu


Prof. Dr.-Ing. Ahmet CAN İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Ertan BUYRUK Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal İlyas KEREY İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan OSMANŞAHİN İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan HİSARLIGİL İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Güray YILMAZ İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. İlhami KİZİROĞLU Ankara OSTİM Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Alev TAŞKIN GÜMÜŞ İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz KILIÇASLAN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Nafiz KAHRAMAN Kayseri Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN İstanbul Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Münevver SÖKMEN Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Prof. Dr. Osman ÇAKMAK İstanbul Rumeli Üniversitesi

Prof. Dr. Mesut GÜR İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Murat TAYLI İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Didem BAŞ İstanbul Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Aysun SAĞBAŞ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan Tekin ÖZTÜRK İzmit Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Tolga SAKALLI Edirne Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Gülçin KÜÇÜKKAYA İstanbul Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Özgür Koray ŞAHİNGÖZ Biruni Üniversitesi


 


Designneuro