Öğr. Gör. Ufuk TÖRÜN'ün makalesinin bulunduğu Barış Çalışmaları adlı Kitap yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI editörlüğünde hazırlanan BARIŞ ÇALIŞMALARI kitabında Üniversitemiz Öğretim Görevlisi Ufuk TÖRÜN'ün 'Barışın Sembolleştirilmesi' başlıklı bölümü yayınlanmıştır.

09 Temmuz 2018