2018-2019 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ İLANI

Başvuru Başlangıç Tarihi: 17 Nisan 2018

Başvuru Bitiş Tarihi: 2 Mayıs 2018

1- Erasmus+ Personel Hareketliliği Nedir?

Erasmus+ programı dâhilinde hareketlilik faaliyeti iki şekilde gerçekleştirilebilir.

a) Personel Ders Verme Hareketliliği: “Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanı”

b) Personel Eğitim Alma Hareketliliği: “Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanı. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler/(işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.”

2- Kimler başvurabilir?

a) Asgari Şartlar: “Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir. Kadrosu farklı bir kurumda olup da sözleşmeli olarak başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olan personel, hareketliğe, kadrosunun bulunduğu değil fiilen çalıştığı kurumda başvurur. Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.”

b) Yabancı Dil Bilgisi: Aşağıdaki (c) ve (d) maddelerinde belirtilen anlaşmalı kurumlar personel hareketliliği faaliyeti için en az B2 İngilizce dil seviyesini zorunlu görmektedir.

c) Ders Verme Faaliyeti için Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar:

Universidade de Beira Interior - Covilha - Portekiz

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerden her dönem 2’şer personel (5 gün).

Universitatea din Oradea - Oradea - Romanya

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinden her dönem 2’şer personel (5 gün).

d) Eğitim Alma Faaliyeti için Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlar:

Universidade de Beira Interior - Covilha - Portekiz

Siyaset Bilimi bölümünden her dönem 2 personel (5 gün)

Universitatea din Oradea - Oradea - Romanya

Uluslararası İlişkiler bölümünden her dönem 2’şer kişi (5 gün)

Docklands Academy London - Londra - İngiltere

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden her yıl 2 personel (en fazla 2 ay)

Buna ek olarak Erasmus Program ülkelerinden birinde staj yapmak için kabul almış 4 kişilik bir personel kotası daha bulunmaktadır.

3- Değerlendirme Ölçütleri

İlk kez katılım, yabancı dil bilgisi, idari personel, engelli personel, gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel (12.4.1991 tarih ve 3713 sayılı TMK’nun 21. maddesi ile 23.7.2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nın 7. maddesine göre) toplam puanlarına artı puan eklemek suretiyle önceliklendirilir.

4- Gidilen Ülkelere göre Günlük Hibe Miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *,

119

 

Personel, hareketlilik faaliyetlerini arzu ettiği takdirde hibesiz olarak da gerçekleştirebilir. Engelli personel, faaliyetlere katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmak kaydıyla ilave destekten yararlanabilir.

5- Seyahat Giderleri

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Sormak istediğiniz diğer sorular için lütfen kurumumuzun Erasmus+ ofisini ziyaret ediniz.

02 Nisan 2018