İstanbul Rumeli Üniversitesi

Geleceğinize imzamızı atıyoruz

Yüksek Lisans

YÜKSEK LİSANS

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YüKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI

 

2017-2018 Eğitim öğretim yılı için Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda belirtilen programlarına, 05 Haziran – 30 Ağustos 2017 tarihleri arasında internet üzerinden aşağıda belirtilen şartlarda yüksek lisans öğrenci başvuruları kabul edilecektir.

 

SİYASET BİLİMİ VE EKONOMİ (DİSİPLİNLERARASI) (YL) (TEZLİ)      

SİYASET BİLİMİ VE EKONOMİ (DİSİPLİNLERARASI) (YL) (TEZSİZ)   

BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

  • Bir lisans diplomasına sahip olmak. Mezuniyet aşamasında olan adaylar yüksek lisans programının başlama tarihine kadar diploma veya geçici mezuniyet belgelerini teslim etmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler. Yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir.
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) başvurduğu puan türünden en az 55 tam puan almış olmak. Uluslararası geçerliliği olan Lisansüstü Giriş Sınavları belgesine sahip olan adayların puanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eşdeğer puan tablosu esas alınarak hesaplanır.
  • Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
  • Adaylar programlara  özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler.
  • Programlara alan dışından başvuruda bulunan adaylar Anabilim Dalı Başkanlığınca uygun görülecek dersler bilimsel hazırlık için verilir.
    •  

DEĞERLENDİRME

  • Tezli Yüksek Lisans eğitimine kabul için ALES'e (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı) girmelidirler. öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde ALES'in (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı) %50'si, Lisans Not Ortalaması'nın %30'u ve ilgili program başkanlığında yapılan Mülakat Sınavı'nın %20'si alınarak hesaplanır. 60 ve üstü puan alan öğrenciler kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler.
  • Tezsiz Yüksek Lisans öğrenimine kabul için ise yapılan mülakat notunun %50'si, Lisans mezuniyet Not Ortalaması'nın %50'si alınarak hesaplanır. 60  ve üstü puan alan öğrenciler kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilirler

 

  • ÜCRETLER

 PROGRAM ADI

ALES PUAN TÜRÜ

KDV DAHIL ÜCRET

 SİYASET BİLİMİ VE EKONOMİ (Tezli)

EA 55

20.000.- TL

SİYASET BİLİMİ VE EKONOMİ (Tezsiz)

-

15.000.-TL

   

   LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA UYGULANAN İNDİRİMLER

   Yüksek Lisans programları için; Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca. Silivri, Çorlu ilçelerinde ikamet eden aday öğrencilere %25 yöre bursu uygulanacaktır.

 

Not: Hak edilen indirimlerden en yüksek olanı uygulanır.

  

        Erken Kayıt İndirim Oranları  

 

Durumu

 

01-30 Haziran

 

01-31 Temmuz 

 

01-31 Ağustos

Tezli

% 25

% 20

% 15

Tezsiz

% 35

% 30

% 25

  

 

Not: ücretler, Tezsiz Yüksek Lisans için 3 yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans için 4 yarıyıllık  süreyi kapsamaktadır. ALES istenilmeyen lisansüstü programlarda, ALES indirimi yapılmamaktadır. Yukarıdaki indirimlerin sadece birinden faydalanılabilir. Alan dışı başvuru yapan adaylardan “Bilimsel Hazırlık” ücreti talep edilecektir.  

 

*Yüksek Lisans özel öğrenci ders başı ücreti 1.400 tl'dir.

*Yüksek lisansta tez uzatma ücreti 900 tl, proje uzatma ücreti 700 tl'dir.

*Yüksek lisans programlarında uygulanan “bilimsel hazırlık” ders başı ücreti 300 tl'dir.

*Tezli/Tezsiz programlar arası geçiş ücreti 5.000 tl'dir.

*Yüksek lisansta ders uzatılması durumunda,ders sayısına göre dönem başı ücret alınır. Bu ücret 1 yarıyıl ücretinden fazla olamaz.

*Kayıt dondurmada dönem ücretinin % 25 i ödenir. (örn; tezsiz programda eğitim süresi 3 dönemdir. 15.000 tl ye kayıt olan birinin dönem ücreti 5.000 tl ye gelir. Bu ücretin % 25 i kayıt dondurma ücretidir.)

*Kayıt sildirmede okumuş olduğu dönem ücreti kesilir ve kalandan %25 kesinti yapılarak %75i iade edilir.