İstanbul Rumeli Üniversitesi

Geleceğinize imzamızı atıyoruz

Uluslararası İlişkiler

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü küresel ekonominin ve piyasaların gereksinimleri doğrultusunda talep edilen insan sermayesini yaratmak, geliştirmek ve donatmak amacıyla kurulmuştur.

Uluslararası İlişkiler lisans bölümünün öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği temel bilgi, beceri ve yetkinlikler arasında; bölgesel ve küresel düzeydeki siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirmek; devletlerin ve uluslararası organizasyonların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak; uluslararası işbirliklerini ve uluslararası sorun çözme mekanizma ve yöntemlerini tanımak yer almaktadır.

Bölümün amacı mezunlarının alanla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgileri, küreselleşmenin ve uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini dikkate alarak, çok boyutlu değerlendirme yeterliliğine sahip olmalarıdır. Bu bölümde, diplomatik hizmet kurumlarında, uluslararası organizasyonlarda, sivil toplum kuruluşlarında, çokuluslu şirketlerde ve kamu kurumlarının uluslararası birimlerinde görev yapabilmek için gerekli donanımı sağlayacak bir öğretim programı sunulmaktadır. Öğrencilerin uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, en az bir yabancı dili iyi bilen, analitik düşünebilen, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ders Saatleri Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
08:15-09:00
09:15-10:00 İKTİSADA GİRİŞ
C110
İNGİLİZCE PRATİK
B119
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI I
B123
İNGİLİZCE PRATİK
B120
10:15-11:00 İKTİSADA GİRİŞ
C110
İNGİLİZCE PRATİK
B119
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI I
B123
İNGİLİZCE PRATİK
B120
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
UZAKTAN EĞİTİM
11:15-12:00 İKTİSADA GİRİŞ
C110
İNGİLİZCE PRATİK
B119
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI I
B123
İNGİLİZCE PRATİK
B120
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
UZAKTAN EĞİTİM
12:15-13:00
13:15-14:00 ULUSLARARASI İLİŞKİLER I
B120
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I
B123
İNGİLİZCE PRATİK
B119
SOSYOLOJİ
D158
YABANCI DİL I
B120
14:15-15:00 ULUSLARARASI İLİŞKİLER I
B120
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I
B123
İNGİLİZCE PRATİK
B119
SOSYOLOJİ
D158
YABANCI DİL I
B120
15:15-16:00 ULUSLARARASI İLİŞKİLER I
B120
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I
B123
SOSYOLOJİ
D158
TÜRK DİLİ I
UZAKTAN EĞİTİM
16:15-17:00 TÜRK DİLİ I
UZAKTAN EĞİTİM