Genel Sekreterlik Yazı İşleri

Ayşe Mine COŞKUN
Memur

mine.coskun@rumeli.edu.tr

Tel: 0212 866 01 01 / 0130