İstanbul Rumeli Üniversitesi

Geleceğinize imzamızı atıyoruz

Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler

2017-2018 Akademik yılı güz döneminde İstanbul Rumeli üniversitesi’ne yeni kabul edilen ön lisans ve lisans öğrencilerinin üniversiteye ilk kayıt işlemleri belirtilen tarih ve yerlerde yapılacaktır. Adayların belirtilen kayıt günlerinde kayıt için gerekli belgelerle birlikte şahsen veya vekillerinin noter tasdikli vekâletname ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Kayıtlar aşağıda yer alan yer ve tarihlerde yapılacaktır.KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ TAKVİMİ

Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokulu

Bölümü/Programı

Kayıt Tarihi ve Yeri

Meslek Yüksekokulu

Adalet

Aşçılık

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi (İÖ)

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı (İÖ)

İç Mekan Tasarımı

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Uçak Teknolojisi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

14 Ağustos 2017

Pazartesi

 

Silivri Mehmet Balcı Kampüsü

Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi No:38 Silivri/İSTANBUL

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Elektronörofizyoloji

Fizyoterapi

İlk ve Acil Yardım

Odyometri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Radyoterapi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

15 – 16 Ağustos 2017

Salı - çarşamba

 

Silivri Mehmet Balcı Kampüsü

Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi No:38 Silivri/İSTANBUL

 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

17 Ağustos 2017

Perşembe

 

Silivri Mehmet Balcı Kampüsü

Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi No:38 Silivri/İSTANBUL

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İç Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

Mimarlık

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yukarıda belirtilen tarihlerde evraklarının tamamlayamayan adaylar için kayıt tarihi

 

18 Ağustos 2017

Cuma

 

Silivri Mehmet Balcı Kampüsü

Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi No:38 Silivri/İSTANBUL

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Öğrenci Bilgi Formu için tıklayınız!
 • ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı),
 • Lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 6 adet fotoğraf,
 • İkametgâh
 • 1995 doğumlu ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili Askerlik Şubesinden alınacak bir Fakülte veya Yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe sakınca olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi,
 • Eğitim ücretini yatırmış olduğunu gösterir banka dekontunun aslı,
 • İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programına kayıt olacak öğrencilerin devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi) gerekmektedir.

 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı İçin Ek Şartlar Aşağıda Belirtilmektedir:

 • Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir),
 • Bayanlar için 160 cm - 180 cm ve erkekler için 170 cm - 190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak),
 • Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak),
 • Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak,
 • Taksirli trafik suçu hariç, adli sicil kaydı bulunmamak.

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları için tıklayınız!