İstanbul Rumeli Üniversitesi

Geleceğinize imzamızı atıyoruz

MEVZUAT

Vakıf Yükseköğretim Kurumları kuruluş ve işleyişine dair usul ve esaslar
İstanbul Rumeli Universitesi Önlisans ve Lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği
İstanbul Rumeli Universitesi ana yönetmeliği
İstanbul Rumeli Universitesi ders eşdeğerlik ve intibak esasları
İstanbul Rumeli Universitesi Atama Yükseltme Kriterleri
İstanbul Rumeli Universitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği