Öğrenci Girişi

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Geleceğinize imzamızı atıyoruz

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Hakkımızda

İstanbul Rumeli Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğünün misyonu üniversitemiz ve yabancı yüksek öğretim ve araştırma merkezleri arasında öğrenci ve personel hareketliliği, proje ve benzer faaliyetlerin hayata geçirilmesi, idare edilmesi ve koordine edilmesidir.

Koordinatörlüğümüz diğer ülkelerdeki yüksek öğretim ve araştırma merkezleriyle çok yönlü ve nitelikli işbirliği faaliyetleri gerçekleştirerek akademik, mesleki ve kültürel kazanımlar sağlamayı ve üniversitemizin uluslar arası düzeyde saygın bir yüksek öğrenim kurumu haline dönüşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

%100 Burslu
%50 Burslu
%25 Burslu
Ücretli
Kontenjan
6
20
30
4
60
Neler Yapmaktayız?


1. Yabancı üniversiteler ve araştırma merkezleriyle öğrenci ve personel değişimi ve proje faaliyetleri için işbirliği anlaşmalarını hazırlıyor ve onaylandıktan sonra yürütmesiyle ilgileniyoruz.

2. Üniversitemizin muhtelif değişim ve işbirliği faaliyetlerinden yararlanabilmesi için gerekli altyapı, öğrenim sistemi ve çalışma usul ve esaslarının kurumumuzda hayata geçirilmesini sağlamaya çalışıyoruz.

3. Yürürlükte olan değişim ve işbirliği anlaşmaları çerçevesinde değişim ve işbirliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenci ve personel için duyuru, başvuru ve seçim faaliyetlerin organizasyonu, takibi ve sonuçlandırılması görevlerini yerine getiriyoruz.

4. Üniversitemize gelen yabancı öğrenci ve personelin başvuru, kabul, karşılama, yerleşme ve kayıt işlerini gerçekleştiriyoruz.

5. Giden öğrenci ve personelin resmi evraklarını hazırlıyoruz, gidiş için tamamlamaları gereken şeyleri iletiyoruz.

6. Üniversitelerin yararlanabileceği ulusal ve uluslar arası işbirliği etkinlikleri için düzenlenen fuar, bilgilendirme, davet ve seminerlere katılıyoruz.

7. Üniversitemizin katılmasında fayda gördüğümüz ulusal ve uluslar arası işbirliği programlarının başvuru, güncelleme, yazışma ve takibatını yapıyoruz.

8. Avrupa Birliğinin ve diğer uluslar arası kuruluşların sunduğu proje duyurularını üniversitemiz öğrenci ve personeliyle paylaşıyoruz ve bu projeler konusunda başvuru ve çalışma esaslarıyla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bu konuda kurumumuzun Proje Merkeziyle işbirliği içinde hareket ediyoruz.

9. Üniversitemizin uluslar arası düzeyde tanıtımı için gerekli materyalleri hazırlıyoruz ve diğer kurumlarla birlikte üniversitemizle ilgili duyuru, tanıtım ve bilgilendirme işlerine yardımcı oluyoruz.

İsim Soyisim Görev E-mail Telefon
Yrd Doç Dr Hakan Köni Dış İlişkiler Koordinatörü hakan.koni@rumeli.edu.tr 0 212 866 01 01 Dahili: 0176
Yrd Doç Dr Hakan Köni Erasmus + Kurum Koordinatörü hakan.koni@rumeli.edu.tr 0 212 866 01 01 Dahili: 0176
Öğr. Gör. Mehmet Ali Özmezarcı Sekreter mali.ozmezarci@rumeli.edu.tr 0 212 866 01 01
Dahili: 0133
Öğr. Gör. Zehra Aynural Gelen Öğrenciler Zehra.aynural@rumeli.edu.tr 0 212 866 01 01 Dahili: 0155
Aylin Suçıkaran Personel Hareketliliği aylin@rumeli.edu.tr 0 212 866 01 01 Dahili: 0116
Arş. Gör. Damla Altun Giden Öğrenciler damla.altun@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01
Dahili: 0149
Gökhan Gündoğdu (Gönüllü Öğrenci) Gelen Öğrenciler gkhngndd@hotmail.com 5071995579
Ümit Akca (Gönüllü Öğrenci) Gelen Öğrenciler umt.96.ak@gmail.com 5312290294


BİRİM KOORDİNATÖRLERİ İsim E-mail Telefon
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Köni hakan.koni@rumeli.edu.tr 0 212 866 01 01 Dahili: 0176
Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Esin Ardıç Esin.ardic@rumeli.edu.tr 0 212 866 01 01 Dahili: 0159
Mühendislik Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Cenk Güngör cenk.gungor@rumeli.edu.tr 0 212 866 01 01 Dahili: 0113
Koordinatörlüğün İşleyiş Esasları


Koordinatörlüğümüz İstanbul Rumeli Üniversitesinin ulusal ve uluslar arası ikili anlaşma, program ve projelerinin çerçevesinin hazırlanması, ilişkilerin başlatılması, idare edilmesi ve geliştirilmesi gayesiyle Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

Koordinatörlük bünyesinde görev yapan personelin görev tanımları ve irtibat bilgileri tabloda verilmiştir.

Kurum koordinatörü en üst düzeyde hareketlilik, proje ve staj faaliyetlerinin koordinasyonunda sorumludur.

Anlaşmalı üniversitelerle öğrenci değişimi alanında gelen öğrencilerden Öğr. Gör. Zehra Aynural, giden öğrencilerden Araştırma Görevlisi Damla Altun, personel hareketliliğinden Aylin Suçıkaran sorumludur ve ayrıca öğrencilerimizden Gökhan Gündoğdu ve Ümit Akca gönüllü olarak faaliyetlere yardımcı olmaktadır.

Koordinatörlükte çalışan bu merkez personel her türlü faaliyet için bölüm koordinatörlükleri ve diğer çalışanlarla irtibatı sağlamaktadır.