İstanbul Rumeli Üniversitesi

Geleceğinize imzamızı atıyoruz

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

Son yılların en çok aranan ve popüler mesleği haline gelen Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Uzmanlığı, gerek kamu gerekse özel sektörde yetişmiş elemana en fazla ihtiyaç duyulan bir çalışma alanı olarak dikkat çekmektedir.

Bugün kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ajansların olmazsa olmazı haline gelen halkla ilişkiler ve tanıtımda sınır tanımayan, reklamcılığın temelini oluşturan iletişim sanatını kullanabilme yeteneğine sahip iletişimciler yetiştirmek, bölümümüzün temel hedefini oluşturmaktadır.

İletişim sanatına hakim, vizyon sahibi donanımlı öğrenci yetiştirmek amacıyla; iletişim, halkla ilişkiler, reklamcılık ve genel kültür alanlarında kuramsal derslerin yanısıra, seminer ve atölye çalışmaları aracılığıyla da teorik ve pratik eğitim, çağımızın eğitim anlayışına uygun biçimde sunulmaktadır.

Bölüm eğitim programları; iletişimin temel tekniklerini kullanan, ortak amaçları tanıtım olan, çalışmalarında benzer yöntemleri uygulayan ancak hedefleri farklı olabilen veya farklı yorumlanabilen Halkla İlişkiler ve Reklamcılık gibi iki ayrı disiplinin eğitim çalışmalarının yanı sıra, alan içindeki uygulama çalışmalarını da kapsayacak biçimde kurgulanmıştır.