ERASMUS

Erasmus Ofisi

İstanbul Rumeli Üniversitesi Erasmus Ofisinin misyonu üniversitemiz ve yabancı yüksek öğretim ve araştırma merkezleri arasında öğrenci ve personel hareketliliği, proje ve benzer faaliyetlerin hayata geçirilmesi, idare edilmesi ve koordine edilmesidir.

Erasmus Ofisimiz diğer ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarıyla çok yönlü ve nitelikli işbirliği faaliyetleri gerçekleştirerek akademik, mesleki ve kültürel kazanımlar sağlamayı ve üniversitemizin uluslar arası düzeyde saygın bir yüksek öğrenim kurumu haline dönüşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Neler Yapmaktayız?

  1. Yabancı üniversiteler ve araştırma merkezleriyle öğrenci ve personel değişimi ve proje faaliyetleri için işbirliği anlaşmalarını hazırlıyor ve onaylandıktan sonra yürütmesiyle ilgileniyoruz.
  2. Üniversitemizin muhtelif değişim ve işbirliği faaliyetlerinden yararlanabilmesi için gerekli altyapı, öğrenim sistemi ve çalışma usul ve esaslarının kurumumuzda hayata geçirilmesini sağlamaya çalışıyoruz.
  3. Yürürlükte olan değişim ve işbirliği anlaşmaları çerçevesinde değişim ve işbirliği faaliyetlerinden yararlanacak öğrenci ve personel için duyuru, başvuru ve seçim faaliyetlerin organizasyonu, takibi ve sonuçlandırılması görevlerini yerine getiriyoruz.
  4. Üniversitemize gelen yabancı öğrenci ve personelin başvuru, kabul, karşılama, yerleşme ve kayıt işlerini gerçekleştiriyoruz.
  5. Giden öğrenci ve personelin resmi evraklarını hazırlıyoruz, gidiş için tamamlamaları gereken şeyleri iletiyoruz.
  6. Üniversitelerin yararlanabileceği ulusal ve uluslar arası işbirliği etkinlikleri için düzenlenen fuar, bilgilendirme, davet ve seminerlere katılıyoruz.
  7. Üniversitemizin katılmasında fayda gördüğümüz ulusal ve uluslar arası işbirliği programlarının başvuru, güncelleme, yazışma ve takibatını yapıyoruz.
  8. Avrupa Birliğinin ve diğer uluslar arası kuruluşların sunduğu proje duyurularını üniversitemiz öğrenci ve personeliyle paylaşıyoruz ve bu projeler konusunda başvuru ve çalışma esaslarıyla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bu konuda kurumumuzun Proje Merkeziyle işbirliği içinde hareket ediyoruz.
  9. Üniversitemizin uluslar arası düzeyde tanıtımı için gerekli materyalleri hazırlıyoruz ve diğer kurumlarla birlikte üniversitemizle ilgili duyuru, tanıtım ve bilgilendirme işlerine yardımcı oluyoruz.

Erasmus Ofis Çalışanları

Erasmus Kurum Koordinatörü Yrd Doç Dr Hakan Köni erasmus@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01 - 0176
Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı Ömer Kemal Şahin okemal.sahin@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01

Erasmus Bölüm Koordinatörleri

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ömer Kemal Şahin okemal.sahin@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01
Uluslararası İlişkiler Sinem Yüksel Çendek sinem.yukselcendek@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Yrd Doç Dr Mehmet F. Uslu mfatih.uslu@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01
Bilgisayar Mühendisliği Yrd Doç Dr Cengiz Sertkaya cengiz.sertkaya@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01
İnşaat Mühendisliği Yrd Doç Dr Cenk Güngör cenk.gungor@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01 - 0161
Mimarlık Yrd Doç Dr Hatice Ç. Zağra hcigdem.zagra@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01 - 0161
İç Mimarlık Yrd Doç Dr İlknur Yüksel ilknur.yuksel@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yrd Doç Dr Özlem Yalçınçıray ozlem.yalcinciray@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01

Meslek Yüksekokulu

Hakkı Bağan hakki.bagan@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01 - 0131

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Yrd Doç Dr Faik A. Aksoy faaksoy@yahoo.com 0212 866 01 01

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yrd Doç Dr Aylin T. Tetiker aturksever.tetiker@rumeli.edu.tr 0212 866 01 01

Çalışma Esasları

Erasmus Ofisi İstanbul Rumeli Üniversitesinin ulusal ve uluslar arası ikili anlaşma, program ve projelerinin çerçevesinin hazırlanması, ilişkilerin başlatılması, idare edilmesi ve geliştirilmesi gayesiyle Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

Kurum koordinatörü en üst düzeyde hareketlilik, proje ve staj faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur. Üniversitede var olan bütün bölümlerin Erasmus koordinatörleri vardır ve bu koordinatörler çeşitli Erasmus faaliyetleri konularında merkez ofisle işbirliği içinde çalışmaktadır. Bölüm koordinatörlerinin listesine personel linkinden ulaşılabilir.

ISTANBUL RUMELI UNIVERSITY ERASMUS POLICY STATEMENT

Istanbul Rumeli University is a foundation university established on 23rd April 2015 by the Balcı Foundation. The University has the objective to be an advanced academic institution that educates scientists and scholars for the high benefit of the domestic and the international community, and transmits knowledge, experience and civility to the youth. The University offers education in all areas of science and knowledge including medicine, health sciences, engineering, and social sciences thanks to its specialized and experienced academic staff. We believe that Istanbul Rumeli University’s prospects to accomplish its goals will enhance substantially by integration with the international academic world. Taking its first students in September 2016, Istanbul Rumeli University is strongly motivated to sign partnership agreements with universities reputed for their achievements in science, technology and knowledge.

Geographically, Istanbul Rumeli University wishes to establish partnerships with universities and other academic institutions in Europe, North-South America, Asia and Africa but the University will not be bound by strict geographical preferences. The major criteria for choosing the partners will be the excellence in higher education, but we will take into account geographical proximity as well for purposes of ensuring continuity in the relations established. Istanbul Rumeli University aims to attract the most successful and promising students and researchers into its campus from around the world to strengthen its dynamic and sophisticated research environment. It is a major objective of Istanbul Rumeli University to use the mobility and collaborative project facilities of Erasmus + to help the students and researchers have better opportunities for their future graduate and research studies.

An important objective of Istanbul Rumeli University to establish partnership with the other academic institutions is to develop intercultural dialogue and friendship among the young and intellectual populations of nations. Many of the conflicts reigning on the globe presently are rooted in or escalated by social, cultural, religious, ethnic, racial differences. And if such differences are left in isolation in their environment, they only serve to grow and deteriorate present conflicts. We wish to make use of the opportunities of mobility and collaborative works provided by Erasmus + program for intercultural communication and dialogue as a mechanism that will serve to the purposes of effective peace-building and prosperity among nations.

Target group of the mobility activities is the short and the first cycle students, and the academic and the administrative staff in the first place, but as the university grows further with the opening of new graduate programs, students from the second and the third cycle will also be added to Erasmus + activities. We are strongly aware of the benefits of the mobility of the academic and the administrative staff to the learning, research and training environment and their participation in various Erasmus + activities will be supported strongly.

Established in April 2015, Istanbul Rumeli University does not have double/multiple/joint degree programs presently, but the introduction of such programs are in the agenda of the university administration for future years that will be announced on the university website as initiated.